Asbesthoudend materiaal met hoogste gezondheidsrisico verwijderd uit oude Ster Lage Mierde

Het asbesthoudend materiaal wat in mei 2013 is aangetroffen in het pand van de oude Ster ( adres Bernardusweg 12) bleek deels materiaal te bevatten van de hoogste risicoklasse (3). Dit blijkt uit een toelichting van de gemeente Reusel-De Mierden

Nadat op 2 mei 2013 het asbest-onderzoekbedrijf Aquatest amosiet (asbesthoudend materiaal) heeft aangetroffen in het beschadigde plafond/zoldervoer van het pand is het gebouw verder onderzocht.  (eerdere berichtgeving over de eerste signalen van het aantreffen van asbest klik hier)

 Niet lange tijd met hoge concentratie asbest in aanraking

In vensterbanken, convectorputten en dakbeschot is daarna nog asbest aangetroffen van risicoklasse 2. De GGD, waar contact mee is opgenomen, om te informeren welke risico's zijn verbonden met risicoklasse 3 asbesthoudend materiaal, stelt dat het gezondheidsrisico afhankelijk is van de concentratie asbestvezels in de lucht, de duur die de personen achter elkaar aanwezig is in die lucht en de persoon zelf. Aangezien niet vastgesteld kon worden wanneer de beschadiging van de asbesthoudende platen heeft plaatsgevonden en gezien het gebruik de laatste jaren, stelt de gemeente dat er vooralsnog vanuit kan worden gegaan dat bezoekers van de (oude) Ster niet gedurende een lange tijd met hoge concentraties asbest in aanraking zijn geweest.

Hierdoor was het niet nodig om verdere stappen te ondernemen maar werd op advies van de GGD wel besloten het asbesthoudende materiaal met de risicoklasse 3 te verwijderen. Het verwijderen van klasse 3 asbesthoudend materiaal was nodig om het gebruik van het gebouw weer mogelijk te maken.

De asbestsanering is uitgevoerd door Asbestruimers BV en werd  in juli 2013 afgerond. Uit het bodemonderzoek wat op deze locatie is gedaan door Bodex Milieu, is de conclusie getrokken dat de bodem voldoende schoon is voor het gebruik en vervolgmaatregen derhalve niet nodig worden geacht.

 

    Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend