Gemeente verstrekt aanvullende info over voorgenomen verkoop Kerktoren Lage Mierde

de huidige kerktoren foto Jan Jansen

De kerktoren van Lage Mierde die eigendom is van de Gemeente Reusel-De Mierden zal waarschijnlijk verkocht gaan worden voor het symbolische bedrag van 1 euro aan de parochie die eigenaar is van de kerk.

Nadat bekend is geworden dat de parochies van de vier kernen per  1/1/2014 zullen gaan fuseren is de parochie van Lage Mierde voornemens om de kerk te gaan verkopen.

Parochie verzoekt om kerktoren te kunnen kopen.

 Om de verkoop van de kerk voor een potentiele koper aantrekkelijker te maken, heeft de parochie aan de gemeente verzocht om de kerktoren te kunnen kopen, zodat ze eigenaar worden van de kerk en de kerktoren

Voor de gemeente zal de verkoop een bezuiniging gaan opleveren. In de raadsvergadering van september 2013 werden er door de raad vragen gesteld over deze voorgenomen verkoop waardoor er aanvullende informatie is verstrekt over de voorgenomen verkoop.

Jaarlijks wordt door de gemeente een bedrag gereserveerd van 15.000 euro voor onderhoudskosten van de kerktoren en het meerjaren onderhoudsplan 2018/2020 meldt zelfs dat er voor 200.000 euro geïnvesteerd zal moeten worden.  De jaarlijkse huuropbrengst van 10.000 euro is hierin niet meegenomen. Bij verkoop van de toren aan de parochie zullen deze kosten wegvallen voor de gemeente.

Zo wordt voorkomen dat de potentiële koper van de kerk nog eens afspraken moet gaan maken met de eigenaar van de kerktoren over de entree, onderhoud, gebruik)openingstijden en kosten. Tenslotte loopt de entree van de kerk door de toren.

Kerk en toren rijksmonumenten.

Ook kan de parochie efficiënter en makkelijker onderhoud laten uitvoeren als ook de toren in haar bezit komt. Doordat de kerk en toren rijksmonumenten zijn is  gezamenlijk onderhoud makkelijker te combineren als het eigendom en onderhoud in één hand gebracht kan worden.

Op 2 juli 2013 is door de gemeente al ingestemd met het besluit over de voorgenomen bestemmingsverruiming en de verkoop van de toren.

Uiteindelijk zal het voor Lage Mierde belangrijk zijn dat de kerk op passende wijze benut gaat worden. Door de kerk met toren in één hand te brengen en verruiming van de gebruiksmogelijkheden zal dit het nodige opleveren voor de toekomst

 

 

    Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend