Besluitvorming reconstructie Sleutelstraat- Weijereind doorgeschoven naar 2014.

sleutelstraat - weijereind

een beeld van de huidige situatie

Besluitvorming over de reconstructie van de Sleutelstraat - Weijereind is door geschoven naar de raadsvergadering van 28 januari 2014.  In een eerdere aankondiging stond gepland dat het raadsvoorstel in de raadsvergadering van december zou worden behandeld.

Reden voor het doorschuiven is dat zorgvuldige besluitvorming noodzakelijk is gezien de grote investering, en het betrekken van de burgers bij dit proces essentieel is.

Het project zal o.a. een oplossing moeten gaan bieden voor de overlast van het verkeer in
de kern Reusel.

Inmiddels zijn er al enkele schetsontwerpen en kostenramingen voor de herinrichting opgesteld waarbij de mogelijkheden verschillen voor wat betreft het wegprofiel (breedte van de weg en de type fietsvoorzieningen) en de verkeersmaatregelen op de weg en in de omgeving.

Met een probleemanalyse en informatiebijeenkomsten in november en december voor belanghebbenden (burgers) zal uiteindelijk moeten gaan leiden tot een afgewogen besluit met een breed draagvlak.

In de eerste bijeenkomst zullen de wensen en belangen zoals die nu bekend zijn worden geverifieŽrd en in de tweede bijeenkomst zullen de door het college gemaakte keuzes voor een ontwerpvariant van de reconstructie worden toegelicht.

Uiteindelijk zal op 28 januari 2014 de behandeling in de gemeenteraad plaatsvinden.

 
Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend