Start werkzaamheden Faunapassage onder Postelsedijk voor gladde slang

 

faunapassage reusel

foto: de betonblokken die in trechtervorm naar de Postelsedijk leiden

 

Eind december 2013 zijn de werkzaamheden van start gegaan voor realisering van een faunapassage die onder de Postelsedijk door zal lopen

Deze faunapassage is onderdeel van het beleidsplan Bos en Natuur van de gemeente Reusel-De Mierden, vastgesteld in 2009. Bij het behoud en herstel van de 1000 ha bos en natuur van de gemeente wordt ook getracht de biodiversiteit te verhogen. Daarvoor hoort de aanpassing aan de inrichting die gedaan moet worden er voor zorgt dat bv de gladde slang kan bijdragen aan de duurzame instandhouding en uitbreiding van de plaatselijke populatie gladde slangen in de Kempen.

faunapassage reusel

In opdracht van Provincie Noord-Brabant is ook een soort beschermingsplan opgesteld waarin is aangegeven welke inrichtings- en beheermaatregelen kunnen bijdragen aan de duurzame instandhouding en uitbreiding van de plaatselijke populatie gladde slangen.

Het realiseren van een verbindingszone tussen Peelsche heide (Groote Cirkel) en het gebied De Reuselse Moeren is daarom ook noodzakelijk. De aanleg van deze passage wordt ook (deels) gesubsidieerd door o.a. de Provincie Brabant

Onderstaand een korte video impressie

 

 

opent de video niet klik hier

 

Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend