Stem oppositiepartijen misschien wel belangrijkst bij raadsvoorstel reconstructie Sleutelstraat - Weijereind.

Cees vd Ven

foto: Cees vd Ven

Dinsdag avond stond tijdens de commissievergadering Ruimte van de Gemeente Reusel-De Mierden het concept raadsvoorstel reconstructie Sleutelstraat-Weijereind op de agenda

Een voorstel wat ook in 2007 al aan de orde is geweest maar in 2010 is teruggedraaid door de financiële situatie en de daarbij behorende bezuinigingsmaatregelen van de gemeente. Dit gebeurde ondanks de toezeggingen in 2009 dat er een reconstructie zou komen van deze weg met een vrij liggend fietspad wat we ook allemaal hebben kunnen lezen in de krant aldus één van de drie insprekers tijdens deze vergadering.

Ook de andere twee insprekers, beide aanwonenden, trokken fel van leer tegen het raadsvoorstel om de reconstructie uit te voeren conform variant nr.2 zonder een vrij liggend fietspad terwijl dit voor de veiligheid van de fietsers zo belangrijk is.

In de commissievergadering was iedereen het erover eens dat veiligheid bovenaan stond.

Maar snel werd ook duidelijk dat dit ook  het enige was waar de commissieleden van de vier partijen het unaniem met elkaar eens waren.

Er waren commissieleden die de variant (nr 1) met het vrij liggend fietspad niet eens in overweging wilde nemen omdat er tenslotte maar 1,1 miljoen euro budget was en voor deze variant 2,47 miljoen afgetikt moest worden. 

Toine Hendrikx verwoorde het als: we willen inwoners nou eenmaal niet een worst gaan voorhouden.

Na afloop reageerde een aanwonende dat de gemeente in 2009 iedereen toch al een worst had voorgehouden!

Bij de keuze voor variant 2 (kosten 1,78 miljoen wegbreedte 6.40 mtr) is in ieder geval wel rekening gehouden met de wens van de aanwonenden voor een goede verkeersveiligheid die tijdens de twee inspraakavonden duidelijk naar voren kwam aldus Stijn v Rijen, van de gemeente, tijdens de presentatie van de varianten. 

Een voor de hand liggende keuze was anders wel variant 3 geweest met een wegbreedte van 6.00 meter en daardoor ook "maar" 1,49 miljoen kost.

Kortom:

 Er is budget van 1.1 miljoen euro,

een keuze voor variant 2 voor meer veiligheid door o.a een bredere weg wat 7 ton meer kost,

maar geen keuze voor variant 1 met vrij liggend fietspad wat nog eens 7 ton extra zou gaan kosten. ( voornamelijk door de vele grondaankopen waar de gemeente nog niet eens contact voor heeft opgenomen met betreffende aanwonenden aldus één van de insprekers zie foto 3 insprekers)

In ieder geval gaat het voorstel over twee weken in de raad komen als tenminste het college de vele (complexe) vragen tijdig heeft uitgewerkt. Vragen zoals bv

-hoeveel fietsers maken gebruik van de Sleutelstraat tot aan de Langedijk en vanaf de Langedijk tot aan de Hamelendijk. (vraag partij Samenwerking)

-hoeveel verkeersbewegingen van vracht- en landbouwverkeer er nu plaatsvinden op de Hulselsedijk (met vrijliggend fietspad) afgezet tegenover hetzelfde zware verkeer wat in de toekomst vanaf de Postelsedijk verplicht gebruik gaat maken van de Sleutelstraat  om de Lensheuvel te ontzien van dit zware verkeer. (vraag VVD)

Het CDA (coalitiepartij) is duidelijk: Variant 1 zou eigenlijk de beste oplossing zijn en we vinden dat er onderzocht moet worden of er voldaan kan worden aan de eisen, dat er binnen het project met gelden geschoven kan worden,  en het ook zeker is dat aanwonenden zonder procedures op korte termijn bereid zijn gronden te willen verkopen om een vrijliggend fietspad te kunnen realiseren.

PvdA vraagt zich af of de gelden nu wel op de juiste manier worden besteed want er gaan toch ook al geruchten om de randweg in de nabije toekomst door te trekken en refereert in 2 e termijn naar de onlangs vastgesteld toekomstvisie waarin staat dat de gemeente Reusel-De Mierden fietsen actief wil stimuleren.

Met dit gegeven en de reactie van de andere coalitiepartij VVD (niks voelen voor variant 1 omdat er onvoldoende budget voor is) zou het over twee weken best wel eens een avond kunnen worden waar de stem van de oppositiepartijen Samenwerking en PvdA belangrijk worden.

Daarnaast geef ik u toch ook nog even mee dat we in Maart 2014 ook weer naar de stembus mogen.

Trek uw conclusie en kom op 28 januari 2014 luisteren wie er aan het draaikonten is.

Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend