Doorpakken politieke partijen leidt tot herziene centrumvisie

Stefan Wouters

foto: desmalig wethouder Stefan Wouters ging in 2013 nog de markt met 2 varianten

Op dinsdag 28 januari 2014 zal al een herziene versie van de centrumvisie "Terug naar de kern" worden voorgelegd aan de raad.

Terwijl de centrumvisie "terug naar de kern" op 17 december 2013 nog van de agenda werd gehaald omdat alle partijen hun bedenkingen hadden over dit stuk staat een maand later al een gewijzigde versie op de agenda.

Een herziene versie die is opgesteld door de vier fracties, ondersteund door de griffier die nog wel gebaseerd is op de visie Terug naar de Kern maar op diverse punten is aangepast.Deze is grotendeels tot stand gekomen door inbreng van partij Samenwerking en waar de andere partijen zich ook in konden vinden.

Een visie nu zonder uitwerking van concrete plannen wat ook niet nodig is voor een visie in tegenstelling tot de oorspronkelijke versie.

 Enkele nieuwe zaken in deze visie zijn veelal gericht op de Schoolstraat zoals:   

 

-een herinrichting om de oversteekbaarheid van Markt naar Schoolstraat te bevorderen

-ontwikkelingen voor detailhandel aan de westzijde van de Schoolstraat mogelijk maken

Ook de visie om eventueel in het gemeentehuis een supermarkt zich te laten vestigen is nu van de baan. Deze wordt nu verwoord als: in het gemeentehuis passende ontwikkelingen op het gebied van cultuur, maatschappelijke functies en passende detailhandel toe te staan.

doorpakken

Kortom een herziene visie die in recordtempo als hamerstuk is toegevoegd aan de raadsvergadering van 28 januari 2014 doordat alle partijen het unaniem met elkaar eens waren en besloten om even "door te pakken"

De volledige herziene visie teruglezen klik hier

Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend