VVD variant met vrijliggend fietspad van 2 meter geeft omwonenden sprankje hoop

foto: het Weijereind 

Wie de kop van dit artikel leest en niet bij de raadsvergadering van afgelopen dinsdag (28-1-2014) is geweest zal zich hierover verbazen.

Tenslotte werd er door de gemeente op de twee informatiebijeenkomsten voor aanwonenden in 2013 en de commissievergadering van twee weken geleden, kenbaar gemaakt dat een vrij liggend fietspad gewoon te duur is. Maar nu is er toch nog een klein sprankje hoop voor de aanwonenden ontstaan, bleek na afloop van de behandeling van het voorliggende raadsvoorstel.

Namelijk:

Het voorstel wat dinsdag aan de raad werd voorgelegd was nl een voorstel om een keuze te maken voor variant 2, met een kostenplaatje van 1,78 miljoen, met als goedkoper alternatief variant 3 waar 1,39 miljoen euro voor neergeteld moest gaan worden.

Maar nadat burgemeester Tuerlings in 1 e termijn het woord aan Johan van Dommelen van Samenwerking gaf, die de VVD direct een compliment maakte voor hun initiatief om met een nieuwe variant 5 te komen, kon iedereen aan zijn klompen al aanvoelen dat het raadsvoorstel snel van tafel zou worden geveegd. Voor velen kwam dit initiatief volledig onverwacht uit de lucht vallen. Zelfs diverse collega raadsleden waren hierover inhoudelijk nog niet eens over bijgepraat.

De VVD gaf ook direct aan om op deze avond het voorstel niet te behandelen, maar het college en de ambtenaren er nog eens een berekening op los te laten.

Overigens was deze door de VVD ontworpen variant 5 er wel één met een vrij liggend fietspalangs de Sleutelstraat – Weijereind, een fietspad (in beton)van 2 meter breed,  daarlangs een groenstrook van 80 cm met aanplant van bv een hegje, daarlangs een asfaltweg van 5 meter breed met aan beiden zijden nog een betonstrook van 35 cm.

Dit alternatief zou wel voldoen aan de wens van de aanwonenden namelijk een weg met vrij liggend fietspad met ook een grote mate van veiligheid.  De kosten van deze variant zullen uitkomen op 1.8 – 2 miljoen euro aldus Ben Goutsmits raadslid van de VVD, beduidend lager dan de vorig jaar door de gemeente gepresenteerde variant (1) met het vrij liggend fietspad die 2,47 miljoen moet gaan kosten.

Zoals u al begrijpt is het raadsvoorstel dus uiteindelijk toch niet ter stemming gekomen.

 Cees van de Ven kwam na een schorsing met het bevrijdende antwoord dat de door de VVD ten berde gebrachte variant nog nader zal worden bekeken en er gepoogd wordt in juni 2014 met een nieuw raadsvoorstel te komen inzake de reconstructie Sleutelstraat – Weijereind waarin ook deze variant wordt meegenomen

Amendement

Overigens diende partij Samenwerking  tijdens deze discussie ook nog een amendement in om in de Lensheuvel en ’t Heike geen vracht- en landbouwverkeer meer toe te laten ivm de veiligheid. Dit amendement werd later door partij Samenwerking weer ingetrokken.

Of de schop nou uiteindelijk toch nog in 2014 de grond in zal gaan zoals door Cees van de Ven beloofd tijdens de informatiebijeenkomst in 2013, zal toch iets minder waarschijnlijk worden, gezien dit uitstel tot juni 2014.

ik vraag me persoonlijk eigenlijk ook af of de raadsleden wel op een goede stoel hebben plaatsgenomen en had er tijdens de commissievergadering van twee weken geleden, niet meer gepraat moeten worden?

Voor alle duidelijkheid de website van de rijksoverheid er nog eens bijgenomen wat er geschreven wordt over de taken van een raadslid:

Raadsleden bepalen de hoofdlijnen van het beleid van de gemeente en controleren of het college van burgemeesters en wethouders dit goed uitvoert.

In ieder geval zijn raadsleden misschien hier wel een stapje verder gegaan!!

Na afloop was een ieder het er ook over eens dat het verloop van dit raadsvoorstel erg "rommelig" was verlopen

Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend