Nieuwe werkwijze verkoop rest- en groenstroken Reusel-De Mierden

 

De gemeente Reusel-De Mierden gaat in 2014 een nieuwe werkwijze hanteren voor de verkoop van rest- en groenstroken

Een reststrook is een perceel grond, niet groter dan 200 vierkante meter,vaak grenzend aan een particuliere woning, eigendom van de gemeente en waar geen kabels of leidingen in bevinden. 

De bestemming van een groenstrook is meestal "groen" terwijl een reststrook ook de bestemming verkeer kan hebben.

Bij een verzoek tot verkoop werd in het verleden een externe taxateur ingeschakeld wat tijd en geld kost en ook de verkoopovereenkomst werd door externen opgesteld.

De nieuwe werkwijze wordt dat de prijs zal worden vastgesteld conform een tabel.

Voor 2014 zijn de prijzen als volgt vastgesteld:

ligging voortuin: 75,00 per m2

Overige Reststroken: 150,00 per m2.

Deze prijzen zijn exclusief overdrachtsbelasting en bijkomende kosten.

De prijzen van grond in de voortuin zijn lager omdat in de voortuin niet vergunningsvrij mag worden gebouwd.,

Ook zal de beleidsmedewerker grond de verkoopovereenkomst voortaan maken.

 

Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend