Ambtelijke fusie Reusel-De Mierden en Bladel dichterbij na uitkomst onderzoek (persbericht)

De colleges van B & W van de gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden hebben een onderzoek laten doen naar de meerwaarde van een ambtelijke fusie van de beide gemeenten.

Uit dit, door BMC uitgevoerde, onderzoek blijkt dat er zeker winst te behalen is door de samenwerking te intensiveren. Vooral de kwetsbaarheid van de kleine organisaties kan verminderen. Voor de korte termijn is dit zeker een goede oplossing. De komende tijd wordt gekeken op welke gebieden de ambtelijke organisaties van Bladel en Reusel-De Mierden de huidige samenwerking kunnen intensiveren, waardoor de kwetsbaarheid in beide gemeenten wordt verminderd en door specialisatie van medewerkers de kwaliteit wordt verhoogd.

Een fusie is een ingrijpend proces. Daar moet je alleen aan beginnen als je daarna weer jaren zonder ingrijpende maatregelen vooruit kunt. Een gezamenlijke organisatie van Bladel en Reusel-De Mierden blijft relatief klein. Om echt voordelen uit een ambtelijk fusie te halen, moet de organisatie voor de lange termijn groot en sterk genoeg zijn. Daarvoor zijn meer gemeenten nodig.

Beide gemeenten zien in de conclusies van het BMC rapport ‘De kracht van ambtelijke samenwerking’ een bevestiging van het beleid om tot een verdergaande samenwerking met de andere Kempengemeenten te komen. Zij willen dit onderwerp voor de zomer bespreken met de nieuwe gemeenteraden en ook weer op de agenda zetten van het overleg met alle Kempengemeenten.

 

 

 

 

 

Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend