Reuselse theoloog en taalwetenschapper drs. Leo van den Berk werpt nieuw licht op ontstaan christendom 

 

afbeelding apostel Paulus

De Christusfiguur die wij in onze Westerse samenleving al ruim 2.000 jaar kennen, heeft nooit bestaan. Hij is een creatie van de apostel Paulus die zich daarbij baseerde op de oudtestamentische geschriften zoals deze voor het eerst door Petrus werden aangetroffen. Tot deze opzienbarende conclusie komt de Reuselse theoloog en taalwetenschapper drs. Leo van den Berk (85) na een acht jaar durende studie van de brieven van Paulus.

Volgens Van den Berk kon hij tot deze ontdekking komen omdat hij koos voor een wezenlijk andere aanpak dan gebruikelijk. Waar theologen in het verleden steeds met verklaringen kwamen gebaseerd op de uit het Grieks vertaalde Willibrordbijbel van de vierde eeuw na Christus, koos de Reuselse geleerde voor de taalkundige benadering. Hij keerde terug naar de oorspronkelijke bron, de in het Grieks opgestelde brieven van Paulus, en analyseerde deze tot in de kleinste details. Van den Berk kon dit doen doordat hij deze taal beheerst, net als het oud-Syrisch, het oud-Aramees en het oud-Arabisch.

Vastgelegd in boek De Reuselnaar heeft zijn bevindingen vastgelegd in een boek: ‘Het ontstaan van het Christusdom, of De echte Paulus’. Het boek, uitgegeven in eigen beheer, verschijnt volgende week bij De Free Musketeers. ISBN 9789048432417, prijs € 31,95.De in Alphen aan den Rijn geboren Leo van den Berk kan terugzien op een interessante levensloop. Na het kleinseminarie in Boxtel volgde hij studies filosofie, theologie en moraalleer. In 1957 werd hij priester gewijd en vertrok hij naar Rome waar hij aan het Instituto Biblico onder meer Arabisch, oud-Syrisch en oud-Aramees studeerde. Daarna verbleef hij twee jaar in Libanon en vervolgens (na een onderbreking vanwege een studie in Leuven) vier jaar in (toenmalig) Jordanië.

Priesterambt vaarwel Midden jaren zestig zei Leo van den Berk het priesterambt vaarwel en in 1968 trouwde hij. Terug in Nederland was hij actief in de ondersteuning van buitenlandse studenten. Eenmaal met pensioen besloot hij zijn kennis van de talen in het Midden-Oostengebied opnieuw in te zetten. Hij begon de brieven van Paulus te bestuderen.Stap voor stap bracht hem dat tot nieuwe inzichten. Inzichten die moeilijk te verenigen waren met de zienswijzen zoals hij die vanuit de traditionele rooms-katholieke priesteropleiding had meegekregen. Maar ook inzichten waar de ex-priester steeds moeilijker langs af kon, simpelweg omdat de taal hem geen andere mogelijkheden liet. Zo stelde hij vast dat de apostel Paulus nooit (voorspellende) visioenen had gehad, maar slechts onthulde wat eerder al in de schriften stond: in de oudtestamentische tijd is er een Christus geweest die – volgens de schriften – voor onze zonden is gestorven en na de derde dag door God is opgewekt. Ook wordt weerlegd dat Paulus ooit wonderen heeft verricht en dat Petrus in Rome de eerste kerk zou hebben gesticht. “Petrus is nooit in Rome geweest.”

Van den Berks studie is voor hemzelf een ontdekkingsreis geweest die de oude waarden op hun grondvesten deden trillen. Toch vond de theoloog/taalkundige dat hij ermee door moest gaan.  “Waarheidsvinding is belangrijk, ook in geloofszaken,” aldus de Reuselse geleerde.

 

 

Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend