PvdA in Reusel-De Mierden onaangenaam verrast
met stemadvies onbekende burgers

Donderdag viel in alle woningen van Reusel-De Mierden een flyer op de deurmat ondertekend door verontruste inwoners van Reusel-De Mierden. In dit A4-tje wordt gesteld dat de onverantwoorde groei van de intensieve veehouderij wordt bewerkstelligd en in stand gehouden door de gigantische subsidiestroom

Er worden daarbij zelfs 44 namen van bedrijven genoemd met daarbij genoemd het subsidiebedrag. Om dit probleem aan te pakken zoals in de flyer het wordt genoemd wordt zou een stem op de PVDA de toename van stank en fijnstof stoppen

Uit onderstaande persverklaring verklaart de PvdA geen enkele betrokkenheid te hebben bij de tot standkoming van deze flyer, die door onbekende opdrachtgever kant en klaar bij drukkerij Kempisch Contact werd aangeboden

Persverklaring PvdA Reusel-De Mierden

Donderdagavond werd Fiona Bijl, lijsttrekker van de Partij van der Arbeid (PvdA) in Reusel-De Mierden, door een veehouder uit Reusel geïnformeerd dat er bij een gemeentelijk huis-aan-huis-blad een flyer was bezorgd waarin op tendentieuze wijze werd ingegaan op subsidiestromen in de (intensieve) veehouderij in betreffende gemeente.

 Deze flyer bevat een stemadvies richting de PvdA.

 De PvdA verklaart GEEN ENKELE betrokkenheid te hebben bij de totstandkoming van deze flyer.

Ook stelt de lijsttrekker dat deze flyer géén initiatief van een individueel lid van de PvdA is. Wie de afzender is van de flyer is de partij onbekend.

 Zij heeft contact opgenomen met het Kempisch Contact welke heeft aangegeven dat deze flyer in heel Reusel-De Mierden is gedistribueerd.

De flyers werden kant en klaar ter distributie aan hen aangeboden. Het is hen niet bekend wie de opdrachtgever is.

De PvdA ondersteunt de boodschap en opzet van deze flyer duidelijk niet. Los van diverse inhoudelijke onjuistheden is het in de ogen van Bijl zeer verwerpelijk dat ruim 40 bedrijven met naam en toenaam worden genoemd en in een verkeerd daglicht worden gesteld.

Hoewel gegevens over verstrekte subsidies openbare informatie zijn, is het mijn mening van de PvdA ongepast dat bedrijfsinformatie op deze manier wordt gebruikt c.q. misbruikt.

Bijl stelt: “ik ben me bewust dat deze situatie niet alleen pijnlijk voor de individuele ondernemers is, maar ook de sector onnodig in een negatief daglicht zet. Hier is niemand bij gebaat!”

Dat de lopende verkiezingen door een bezorgde burger als vehikel worden gebruikt om een dergelijke boodschap over te brengen betreurt Bijl in het bijzonder.

Het gegeven dat de naam van haar politieke partij in verband wordt gebracht met deze boodschap steekt haar bovendien. De PvdA onderschrijft de boodschap van deze flyer immers niet getuige onder andere een motie die de PvdA in Reusel-DeMierden heeft ingediend op 12 november 2013 tijdens de begrotingsbehandeling. Deze motie betrof juist een initiatief om te komen tot een "Stimuleringsregeling duurzame bedrijfsvoering intensieve veehouderij".

 De PvdA is van mening dat landelijk, provinciaal en lokaal een waarneembare, breed ondersteunde beweging gaande is die moet leiden naar een in alle opzichten verduurzaamde intensieve veehouderij. Behalve aanpassing/ aanscherping van regelgeving kunnen ook positieve impulsen deze beweging ondersteunen. Een lokale stimuleringsregeling zou zo’n impuls kunnen zijn. Het college van Burgemeester en Wethouders is gevraagd de alternatieven en kaders voor een stimuleringsregeling inclusief de mogelijke effecten ervan te schetsen. Deze motie is destijds ook overtuigend aangenomen door de gemeenteraad.

  

Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.