Werkzaamheden Faunapassage voor gladde slang vorderen gestaag

 

gladde slang reusel

foto: rechts de betonnen passage onder de Postelsedijk door

Op maandag 31 maart 2014 zijn de werkzaamheden van start gegaan om de faunapassage t.b.v de gladde slang onder de Postelsedijk te plaatsen. deze passage verbindt de Peelsche heide (Groote Cirkel) en het gebied De Reuselse Moeren. Op vrijdag 11 april worden deze werkzaamheden afgerond. Tot die tijd zal de Postelsedijk afgesloten zijn voor alle verkeer. Op het kruispunt Postelsedijk-Burg. Willekenslaan zal een verkeersdrempel worden geplaatst.

Deze faunapassage is onderdeel van het beleidsplan Bos en Natuur van de gemeente Reusel-De Mierden, vastgesteld in 2009. Bij het behoud en herstel van de 1000 ha bos en natuur van de gemeente wordt ook getracht de biodiversiteit te verhogen. Daarvoor hoort de aanpassing aan de inrichting die gedaan moet worden er voor zorgt dat bv de gladde slang kan bijdragen aan de duurzame instandhouding en uitbreiding van de plaatselijke populatie gladde slangen in de Kempen.

In opdracht van Provincie Noord-Brabant is ook een soort beschermingsplan opgesteld waarin is aangegeven welke inrichtings- en beheermaatregelen kunnen bijdragen aan de duurzame instandhouding en uitbreiding van de plaatselijke populatie gladde slangen.

Het realiseren van een verbindingszone tussen Peelsche heide (Groote Cirkel) en het gebied De Reuselse Moeren is daarom ook noodzakelijk

Voor alle foto's klik hier of kijk hieronder

 

Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.