Uitgifte bedrijfskavels Kleine Hoeven ook mogelijk in erfpacht   

Nadat op 6 november 2013 het bestemmingsplan Kleine Hoeven onherroepelijk is geworden en het licht op groen ging, blijkt dat diverse ondernemers interesse hebben in een bouwkavel echter onder voorwaarden dat deze wordt uitgegeven onder erfpacht.

Het college van Reusel-De Mierden heeft besloten om als alternatief voor verkoop bedrijfskavels op Kleine Hoeven deze ook in erfpacht uit te geven om hiermee diverse ondernemers te faciliteren.

Als uitgangspunt voor erfpacht is vastgesteld dat

 1. De canonwaarde, bedrag wat jaarlijks betaald moet worden door de ondernemer, wordt bepaald op basis van de actuele grondprijzen zoals vastgesteld voor Kleine Hoeven.

 2. Het canonpercentage is gebaseerd op de interne rekenrente plus opslag.

 3. De overeenkomst heeft een looptijd van 50 jaar, dit geeft zekerheid aan partijen voor een middellange periode.

 4. Elke tien jaar wordt de canon herzien, waarbij de canon niet daalt.

 5. De erfpachter heeft gedurende de looptijd van de overeenkomst een kooprecht.

 6. Na einde van de looptijd of tussentijdse beŽindiging van de erfpacht dienen de opstallen te worden verwijderd en de gronden schoon opgeleverd, tenzij anders met de gemeente wordt overeengekomen.

Erfpacht als alternatief kan aantrekkelijk zijn voor ondernemers omdat ze minder kapitaal hoeven te financieren.

Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.