Vier koninklijke onderscheidingen in Reusel-De Mierden uitgereikt

De jaarlijkse lintjesregen is ook weer neergestreken over Reusel-De Mierden

Jaan Bram

Op 25 april 2014 heeft de burgemeester van de gemeente Reusel-De Mierden, dhr. H.A.J. Tuerlings, de Koninklijke Onderscheiding lid in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt aan mevr. A.N. (Jaan) Jansen-Abrahams

 

Motivatie voor toekenning van de onderscheiding

Als lid van de dorpsraad Hooge Mierde zet mevr. Jansen zich vanaf 2004 in voor de leefbaarheid van Hooge Mierde. Zij heeft mede uitvoering gegeven aan diverse iDOP-projecten. Ruim 14 jaar is mevr. Jansen bestuurslid van de KBO Hooge Mierde. Samen met anderen heeft zij diverse activiteiten georganiseerd. Te denken valt o.a. aan cursussen, feestavonden en straattheater.
Als ouderenadviseur bezoekt ze zieke of eenzame dorpsbewoners.
Als bestuurslid van de werkgroep stichting Zorg en Welzijn zet zij zich in om het voorzieningenniveau op het gebied van zorg en welzijn te verbeteren. Mede door haar inzet is een dorpsservicepunt opgezet, een klussendienst, een vervoersdienst, een huiskamerproject en worden er diverse informatie-avonden georganiseerd. Mevr. Jansen heeft zich in het verleden jarenlang ook voor andere doeleinden ingezet. Ze is voorzitter geweest van de “Missie Ontwikkeling Vrede”, afdeling Hooge Mierde. Voorzitter van de Katholieke Arbeiders Vrouwen, bestuurslid van de Boerinnenbond, bestuurslid van het dekenaat Bladel en lid van het Kerkbestuur Hooge Mierde. Ook heeft ze jarenlang gezorgd voor de bloemstukken in de parochiekerk.

Ben Westendorp

Op 25 april 2014 heeft de burgemeester van de gemeente Reusel-De Mierden, dhr. H.A.J. Tuerlings, de Koninklijke Onderscheiding lid in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt aan dhr B.P. (Ben) Westendorp.

 

Motivatie voor toekenning van de onderscheiding

Dhr. Westendorp is ruim 37 jaar vrijwilliger/bestuurslid geweest bij Korfbalvereniging Rosolo uit Reusel. Als blijk van waardering is hij in 2000 benoemd tot erelid. Decorandus is naast bestuurslid, jarenlang lid geweest van het algemeen bestuur waarin hij de functie van penningmeester heeft vervuld. Dhr. Westendorp is materiaalbeheerder geweest en lid van de bouwcommissie die verantwoordelijk was voor de bouw van het eigen verenigingslokaal. Vanaf de oprichting was hij lid van de toernooicommissie en heeft hij in overleg met anderen het initiatief genomen voor de installatie van een sponsorcommissie. Ruim 25 jaar is hij actief scheidsrechter geweest. In 2002 heeft decorandus zich aangemeld als vrijwilliger bij de KBO afdeling Reusel. Samen met anderen is hij er verantwoordelijk voor dat alles wordt klaar gezet en opgeruimd voor de diverse activiteiten die in D’n Achterûm worden georganiseerd. Hij neemt deel aan de werkgroep die biljartactiviteiten organiseert en is aanspreekpunt voor de teams die in Kempenverband wedstrijden spelen. Samen met andere vrijwilligers houdt hij de omgeving van D’n Achterûm schoon en sneeuwvrij. De laatste jaren is dhr. Westendorp collectant voor het gehandicapt kind.

Janus Bel

Op 25 april 2014 heeft de burgemeester van de gemeente Reusel-De Mierden, dhr. H.A.J. Tuerlings, de Koninklijke Onderscheiding lid in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt aan dhr A.M. (Janus) Bel

Motivatie voor toekenning van de onderscheiding

In 1952 heeft dhr. Bel zich als actief voetballend lid aangemeld bij Reusel Sport. In 1972 heeft hij zich aangemeld als vrijwilliger van de vereniging.Naast bestuurslid is hij ruim 25 jaar trainer geweest en heeft hij als scheidsrechter veel wedstrijden gefloten. Op dit moment is hij vrijwilliger bij de VUT-ploeg en is samen met anderen o.a. verantwoordelijk voor het onderhoud en prepareren van de
velden, de kleedlokalen en materialen, de kantine en het vouwen van het clubblad.
In 2005 heeft hij als blijk van waardering van de NKS-Voetbal een Speld met certificaat ontvangen en bij zijn 75-jarig jubileum heeft hij van de NKS een Zilveren Speld ontvangen. Vanaf 2008 is dhr. Bel vrijwilliger bij korfbalvereniging Roloso. Samen met anderen beheert en onderhoudt hij materialen en de buitenruimten en zet hij zich in voor jaarlijks terugkerende evenementen zoals toernooien, feesten en de fietsenmarkt.
De laatste jaren is dhr. Bel vrijwilliger bij Basisschool De Leilinde. Hij onderhoudt samen met andere vrijwilligers de tuin, repareert materialen en is als hulp opa aanwezig bij diverse activiteiten. Dhr. Bel is ruim 20 jaar vrijwilliger geweest bij de EHBO-vereniging Reusel. Hij heeft zich in deze periode gespecialiseerd in het bandageren van sporters en eerste hulp bij kinderen.

Marga Schellekens

Op 25 april 2014 heeft de burgemeester van de gemeente Reusel-De Mierden, dhr. H.A.J. Tuerlings, de Koninklijke Onderscheiding lid in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt aan mevr M. (Marga) Schellekens-Scheffer

Motivatie voor toekenning van de onderscheiding

Mevr. Schellekens is vanaf 1984 vrijwilligster bij carnavalsverenging De Haoiboerkes uit Hooge Mierde. Vanaf 1993 is zij als secretaris verbonden aan het bestuur. Daarnaast houdt zij zich o.a. bezig met sponsorwerving, verzorgt zij de kleding voor de Raad van Elf en coördineert ze diverse activiteiten.
In 1997 is mevr. Schellekens vrijwilligster geworden van HMVV (voetbalvereniging Hooge Mierde). Samen met anderen heeft ze diverse jaren tijdens wedstrijden en toernooien jeugdteams begeleid en heeft ze jarenlang de sportkleding gewassen.Tot op heden is decorandus, als lid van het kantineteam, mede verantwoordelijk voor de bestellingen, het schoonhouden van de kantine en de kleedlokalen en het draaien van bardiensten. Ook is zij verantwoordelijk voor de tenues voor de scheidsrechters. Eind jaren zeventig is mevr. Schellekens een aantal jaren leidster geweest van jeugdelftallen van voetbalvereniging Brabantia (Eindhoven). Vanaf 1994 is zij 10 jaar lang overblijfkracht geweest bij basisschool de Akkerwinde, waar ze mede verantwoordelijk was voor de coördinatie en begeleiding van de overblijfkinderen.

Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.