Restafval (grijze kliko) moet terug worden gebracht naar 5 % in 2020

De gemeente Reusel-De Mierden heeft met 20 SRE Gemeenten in 2012 een manifest ondertekend om te streven naar reductie tot maximaal 5 % Restafval in 2020.

Aanleiding hiervoor is enerzijds de grondstoffen schaarste en anderzijds het besef dat nu nog veel (potentiλle) grondstoffen als restafval worden verbrand.

Om dit streven te kunnen gaan realiseren is de ambtelijke Werkgroep de Kempen gevraagd een Strategienota op te stellen waarin de weg van afval naar grondstof in 2020 in gemeentelijk beleid (en uitvoering) wordt verankerd.

De richtsnoer naar een afvalloze samenleving (5 % restafval in 2020) zal een rigoreuze verandering in denken en handelen van inwoners noodzakelijk zijn.

Een eerste aanzet om het scheidingsgedrag van mensen te stimuleren is een afvalproef in het kerkdorp Hulsel.

Ook zijn de afvaltarieven voor GFT vanaf 1-1-2014 veel goedkoper geworden  (1,00 euro voor 140 liter (groene)kliko en restafval veel duurder is geworden  (8,81 euro voor 140 liter (grijze) kliko)

Steekproef inhoud restafvalcontainer

In 2013 in een streekproef uitgevoerd waarin is gekeken naar de inhoud van een aantal restafvalcontainers

Wat zit er nu in grijze kliko (restafval) wat hier niet in thuis hoort:

 

50 % groente fruit en tuinafval (GFT)

10 % kunststoffen

3 % glas

17 % papier

3 %  textiel

4 % metaal

6 % puin

3 % hout en andere bestanddelen

96 %

 

Kortom: Het percentage overig restafval bedraagt maar 4 %.

De 96 % die nu nog wordt verbrand zou eigenlijk grotendeels al hergebruikt kunnen worden.

Om het einddoel van 5 % restafval in 2020 te halen worden de komende jaren nog diverse projecten opgestart om dit te bevorderen.

PS wist u dat u onderstaand afval GRATIS kunt aanbieden bij de Milieustraat in Bladel. (onder vertoon van de milieustraatpas)

 

• electr(on)ische apparaten (tv, koelkast enz.)
• kadavers van kleine huisdieren
• asbest (max. 35 m²)
• afgewerkte motorolie (max. 5 ltr)
• klein chemisch afval
• retour glas (flessen e.d.)
• vlak glas
• papier en karton
• bruikbare textiel, kleding en schoeisel
• oud ijzer
• autobanden zonder velg (max. 5 stuks)
• luiers en incontinentiemateriaal (in luierzakken)
• kunststof flacons, plastic verpakkings-
materiaal, blik en drankverpakkingen
• harde kunststoffen

 

Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.