Kandidaten aanleveren Zilveren Rank tot 1 juni 2014

foto Stichting Speelbos won in 2013 de Zilveren Rank

Wie kandidaten kent die in aanmerking komen voor De Zilveren Rank, kan deze tot 1 juni 2014 doorgeven aan Stichting Kiemkracht.Kiemkracht is de organisatie die de Zilveren Rank ieder jaar uitreikt, de prijs van vijfduizend euro voor personen en/of instellingen die zich op aansprekende wijze inzetten voor de verbetering van ontplooiingsmogelijkheden van kinderen en jongeren in de Kempen.

Behalve het geldbedrag bevat de prijs een zilveren beeldje en een oorkonde.Iedereen kan kandidaten aanleveren. Dat kan via de website www.stichtingkiemkracht.nl of door het aanmeldformulier in te sturen dat kan worden aangevraagd bij het secretariaat van de Stichting Kiemkracht, tel. 06-10223765.

Op de website staan de voorwaarden waaraan een inzending moet voldoen, evenals de beoordelingscriteria van de jury.  Op 10 oktober 2014 wordt de prijs voor de derde keer uitgereikt, in de Openbare Bibliotheek Bladel.

 

 

Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.