Diverse Speerpunten Centrumvisie op korte termijn (nog) niet te realiseren

archief foto: de voorbereiding van de centrumvisie het grasveld nabij de St Jozefschool waar een pleinfunctie zou moeten worden gerealiseerd

De vastgestelde centrumvisie voor Reusel  "Terug naar de Kern" van januari 2014 kent vele speerpunten die (nog) niet te realiseren zijn.

Dat blijkt o.a uit de uitgewerkte folder die gebruikt wordt in de communicatie naar geÔnteresseerde initiatiefnemers.

Voor de afwaardering van de Wilhelminalaan om de oversteekbaarheid te verbeteren en deze verkeersluwer te maken is er contact geweest met de provincie. Zonder alternatief voor de doorstroom van het oost-west verkeer zijm er geen mogelijkheden voor afwaardering aldus de Provincie. Deze wil wel meedenken om bij de planstudie voor een vervangingsinvestering van de gehele weg(N284) vanaf de grens tot aan de rotonde aan de rand van Reusel Oost, ook de oversteekbaarheid hierin mee te nemen.

Verbetering van de oversteekbaarheid zou nodig zijn om een pleinfunctie te kunnen gaan creŽren tussen de Markt en de zuidzijde van de Wilhelminalaan.

Ook de oversteekbaarheid verbeteren van de Schoolstraat is een uitdrukkelijke wens die in de centrumvisie is terug te lezen. Aangezien voor ontwikkelingen in het kader van de centrumvisie nog geen budget is gereserveerd kan dit nog niet worden meegenomen in de reguliere werkplanning. Doordat de Schoolstraat in 2008-2009 ook al een gehele wegconstructie heeft ondergaan wordt het ook moeilijker om dit snel te realiseren. Indien er een mogelijkheid komt om te gaan schuiven binnen de beschikbare middelen van civiele projecten zou dit wel naar voren kunnen worden geschoven. Anders zal zeker gerekend moeten worden dat het twee jaar gaat duren.

Tot slot is er ook al een ontwikkeling mbt grootschalige(uitbreiding) van detailhandel aan de Schoolstraat te melden. De wens van de  drie supermarkten voor uitbreidingsplannen lijkt door de verordening ruimte (maart 2014) meer mogelijkheden te gaan bieden voor nieuwe ontwikkelingen in de groene blauwe mantel (richting het Reusel-Dal)In 2013 leken die zowel financieel als ruimtelijk nog niet haalbaar. In overleg met de supermarkten wordt nu gekeken naar deze en andere opties voor gewenste uitbreiding.

 (zie verordening ruimte  klik hier

reusel

Alle speerpunten uit de centrumvisie zijn:

- de zuidzijde van de Wilhelminalaan wordt bestemd voor wonen, zorg, cultuur en maatschappelijke functie;

-de Wilhelminalaan wordt afgewaardeerd;

-de markt wordt bestemd als ontwikkellocatie voor detailhandel;

-in het gemeentehuis worden passende ontwikkelingenn op het gebied van cultuur, maatschappelijke functies en detailhandel toegestaan;

-ontwikkelingen op het gebied van detailhandel zijn mogelijk aan de westzijde van Schoolstraat (nr 9 t/m 33); 

-de Schoolstraat wordt heringericht om de oversteekbaarheid te verbeteren;

-de locatie "de Kei" wordt bestemd voor meerdere doeleinden;

-in de  toekomst wordt een verbinding gezocht tussen het kerkplein en de Dorpsbron

Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.