Vaststellen inrichtingsvisie reconstructie Lensheuvel -'t Heike op 3 juni in Raadsvergadering

Dinsdag 20 mei 2014 werd tijdens een commissievergadering in het gemeentehuis van Reusel de Inrichtingsvisie besproken van de reconstructie Lensheuvel-'t Heike

Met deze visie zal op termijn de overlast op bovengenoemd traject moet afnemen als de voorgestelde reconstructie is gerealiseerd. Toch zal dit niet op korte termijn gebeuren aldus wethouder vd Ven.

Om het zwaar (landbouw en vracht)verkeer niet meer toe te laten in de Lensheuvel zal er namelijk eerst een goed alternatief moeten liggen. Dit zal de Sleutelstraat - Weijereind gaan worden.

Eerst zal dus de reconstructie van dit traject worden uitgevoerd.

Bewoners van o.a. de Lensheuvel hebben in twee bijeenkomsten in 2013 hun wensen kenbaar gemaakt. In de inrichtingsvisie zijn deze wensen verwerkt waardoor terugkoppeling van de inhoud van de visie naar de aanwonenden niet meer heeft plaatsgevonden.

Dit was overigens tijdens de openbare commissievergadering ook snel duidelijk omdat op de publieke tribune geen bewoners uit bovengenoemde straten werd aangetroffen. Op 3 juni 2014 zal het voorstel tot vaststelling van de inrichtingsvisie worden voorgelegd aan de raad.

Het voorstel kunt u hier teruglezen  klik hier 

 

 

 

Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.