Herbenoeming Burgemeester Tuerlings Reusel-De Mierden in  voorbereiding 

foto (archief 2010): Burgemeester Tuerlings

Burgemeester Harrie Tuerlings  heeft aan de commissaris van de Koning aangegeven om in aanmerking te komen voor herbenoeming van burgemeester van Reusel-De Mierden

De ambtsperiode van 6 jaar eindigt op 1 maart 2015.

Om voor herbenoeming in aanmerking te komen dient de gemeenteraad een aanbeveling uit te brengen die uiterlijk op 1 november 2014 naar de Minister van Binnenlandse Zaken zal worden gezonden met tussenkomst van de commissaris van de Koning.

In de raadsvergadering van 8 juli 2014 zullen vier leden worden benoemd die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester gaan voorbereiden.

Uit het betreffende raadsvoorstel blijkt dat het gaat om de vier fractievoorzitters van elke partij, met name mw. Bijl, dhr Hendrikx, mw A Hol en dhr J vd Voort.

Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.