Ruim 100 aanwezigen op werkbijeenkomst Gemeente om tot een richting te komen voor het mogelijk aanwijzen van urgentiegebieden

foto: een deel van de aanwezigen

Op dinsdag 1 juli 2014 werd in de Schakel in Hooge Mierde een werkbijeenkomst gehouden door de gemeente om later in het jaar te kunnen beslissen of er wel of geen urgentiegebieden worden aangewezen in Reusel-De Mierden

Wat is een urgentiegebied?
Urgentiegebieden worden gevormd door één of meer overbelaste situaties in relatie tot de veehouderij zoals onder meer door een te hoge belasting met geur en/of fijn stof. De beleving van omwonenden m.b.t. het leefklimaat en de gezondheidsrisico’s speelt ook een belangrijke rol bij het bepalen van de urgentiegebieden.

Ruim 100 aanwezigen hoorden de vier sprekers Esther Vos (provincie Noord Brabant, Theo vd Ven (urgentieteam), Herman Litjens (ZLTO) en Marijn Hartgering (gemeente Reusel-De Mierden) en werden na de pauze uitgenodigd om te reageren op de stelling:

-Ondervindt u problemen van de intensieve veehouderij in de Gemeente

-Waar in de gemeente spelen deze problemen

-Om welke problemen gaat het

-Wie zijn er nodig voor het oplossen van deze problemen

In September 2014 zal tijdens een commissievergadering dit onderwerp op de agenda komen om uiteindelijk later tot besluitvorming te kunnen komen.

Inhoudelijk wil ik geen uitspraken doen over deze avond gezien de gevoeligheid van het onderwerp voor alle partijen.

 


Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.