Reusel-De Mierden gooit buitengebied tijdelijk op slot, voor aanvragen die betrekking hebben op de intensieve veehouderij

Cees van de Ven

Op dinsdag 24 juli 2014 heeft de gemeenteraad van Reusel-De Mierden in een spoedeisende raadsvergadering een voorbereidingsbesluit Buitengebied en een aanhoudingsbesluit van de wet geurhinder en veehouderij aangenomen met 8 stemmen voor en 5 stemmen tegen

Het college kwam met dit raadsvoorstel in samenhang met het dokument voor het aanwijzen van drie urgentiegebieden in Reusel-De Mierden dat pas vanaf morgenochtend (25 juli) bekend zal worden gemaakt.

Om te voorkomen dan er hierdoor ongewenste ontwikkelingen optreden (indienen van vergunningen) heeft het college besloten tot deze ingelaste raadsvergadering ondanks het zomerreces. Raadsleden werden vanochtend geïnformeerd over deze vergadering en enkelen braken hun vakantie af om aanwezig te zijn. 

Wethouder Cees vd Ven gaf aan dat het college tot dit besluit was gekomen omdat ook na de werkbijeenkomst over urgentiegebieden (gebied overbelaste situatie in relatie tot de veehouderij) op 1 juli 2014 in de Schakel in Hooge Mierde een opvallende stijging van aanvragen werd gesignaleerd.

Na deze bijeenkomst waren er namelijk 6 vergunningsaanvragen binnengekomen bij de gemeente 

De looptijd van een voorbereidings en aanhoudingsbesluit is maximaal één jaar.

Het besluit treedt in werking op 25 juli 2014 om 09.00 uur.

Aanvragen mbt het buitengebied die geen betrekking hebben op de intensieve veehouderij kunnen gewoon doorgang vinden.

Het definitieve raadsvoorstel mbt tot vaststelling Urgentiegebieden zal op 23 september 2014 worden voorgelegd aan de raad van Reusel-De Mierden.

 

 

 

Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.