Tijdelijke extra huisvesting voor basisschool de Klimop in Den Horst 

De Gemeente Reusel-De Mierden heeft basisschool de Klimop voor het schooljaar 2014/2014 een ruimte toegekend in Den Horst aan de Mierdseweg.

Aanleiding was de spoedaanvraag in juni 2014 van RBOB de Kempen voor onderwijshuisvesting voor basisschool de Klimop. Het schoolbestuur verzocht de tijdelijke voorziening te realiseren in Den Horst.

Den Horst ligt naast het gebouw van De Klimop en is een praktische locatie voor de tijdelijke huisvesting van leerlingen.
De Klimop heeft al eerder gebruik gemaakt van deze ruimte en deze is momenteel niet in gebruik door andere gebruikers van Den Horst.

In het najaar van 2014 volgt er overleg met het schoolbestuur over de mogelijke invulling van een permanente uitbreiding, in samenhang met het nieuw op te stellen Integraal huisvestingsplan (IHP).