De Verenigingsloods zal binnenkort verschijnen aan de Denestraat in Reusel 

De Stichting Vr Mekaor, bestaande uit Patric Lavrijsen, Jan Wouters, Brenda Bogaerts en Roy Kuypers hebben het Vr Mekaor want binnenkort verschijnt er een ruimte(tent) van 20x45 meter op de voormalige gemeentewerf aan de Denestraat (terrein langs de vrachtwagenparkeerplaats)

Deze verenigingsloods, zoals de ruimte wordt omschreven door de Stichting, is bedoeld voor verenigingen en Stichtingen uit de vier kernen van Reusel-De Mierden en zal voor  langere tijd een thuishaven gaan worden voor verenigingen. Gedacht kan bv worden aan het bouwen van een carnavalswagen,  decor of  (tijdelijk) opslag van materialen voor een evenement.

Mede gezien de groei in de ontwikkelingen van het verenigingsleven  is uit een bijeenkomst gebleken dat zij behoefte hebben aan ruimte, omdat hier steeds moeilijker aan te komen is of ruimte komt te vervallen. (Agrarirs die stoppen).

Deze ontwikkelingen zijn zorgelijk voor het bestaan van verenigingen omdat deze tenslotte toch ook het middelpunt van de samenleving zijn en zorgen voor gezelligheid, cultuur, saamhorigheid, sociale binding en leefbaarheid

Met het draagvlak van de verenigingen en de medewerking van de Gemeente zal de verenigingsloods, met een vloer van betonnen panelen,  dit jaar nog worden gerealiseerd op bovengenoemde locatie. De huurprijs zal zo laag mogelijk worden gehouden aldus de Stichting Vr Mekaor. Gedacht wordt aan een paar euro per vierkante meter.

Met behulp van sponsoren, donateurs, subsidies en zelfwerkzaamheid  zal getracht worden om het jaarlijks begrootte bedrag zo laag mogelijk te houden.