Gaan de Windmolens aan de Laarakkerdijk wel draaien ? 

Dinsdag 24 augustus 2014 heeft de onafhankelijke commissie bezwaarschriften in een openbare zitting de bezwaarschriften behandeld gericht tegen het collegebesluit van 5 juni 2014 tot het verlenen van een omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het in gebruik nemen van 5 windturbines aan de Laarakkerdijk in Reusel.

De bouwvergunning, die inmiddels onherroepelijk is, geeft groen licht voor het bouw van de windmolens (start begin juli 2014 zie foto) echter de omgevingsvergunning is nodig dat de windmolens ook gebruikt mogen worden.

Van de diverse bezwaarmakers kwam de Belgische Gemeente Arendonk en daarbij horende het agentschap Natuur en Bos met het verweer dat er te weinig rekening is gehouden met de consequenties voor de naast het projectgebied gelegen natuurgebied, terwijl dit gebied behoort tot het Europese Habitat (Beschermd natuurgebied als het Goorken en Rode Del).

Plannen om het natuurgebied het Goorken door te trekken naar de Reuselse Moeren kunnen nu wel van tafel geschoven worden aldus de ambtenaar van de Gemeente Arendonk.

De uitspraak wordt over een week of vijf verwacht. 

Meer hierover ook in het ED.