Erwin Bierens stopt als gemeenteraadslid van Reusel-De Mierden (persbericht VVD)

Erwin Bierens

Erwin Bierens, sinds 2010 gemeenteraadslid voor de fractie van de VVD in de gemeente Reusel-De Mierden, heeft besloten zijn raadszetel op te geven. Maandag is de brief waarin dit kenbaar wordt gemaakt verzonden naar de voorzitter van de raad, burgemeester Tuerlings.

Erwin heeft het steeds drukker met zijn groeiende onderneming en zijn gezinssituatie met 2 jonge kinderen. Daarnaast kost het werk als raadslid erg veel tijd en die tijd kan hij in de toekomst hier niet altijd meer in steken. Voor zijn gevoel kan hij zich dus niet met zekerheid voor de volle 100% voor het raadswerk en de inwoners van Reusel-De Mierden blijven inzetten.

Deze overwegingen hebben hem tot zijn besluit gebracht.

Na de raadsvergadering van september zal hij zijn functie neerleggen. Wel blijft Erwin actief als duo commissielid in de commissie Inwonerszaken.De fractie en het bestuur betreuren het vertrek van Erwin als raadslid, maar begrijpen en respecteren de redenen van zijn besluit.

Zij wensen hem,  zijn gezin en zijn bedrijf een voorspoedige toekomst toe.