Druk bezochte werkbijeenkomst nav conceptvoorstel aanwijzen urgentiegebieden

foto: 130 aanwezigen waardoor de raadszaal te klein was

Dinsdag 8 september 2014 werd in de raadszaal van het gemeentehuis een opiniërende werkbijeenkomst gehouden van raads- en duocommisieleden met externe partijen over de aanwijzing van Urgentiegebieden intensieve veehouderij.

Naar schatting 130 belangstellenden bezochten deze bijeenkomst waardoor de raadszaal tjokvol zat.  

Een urgentiegebied is een gebied met een overbelaste situatie in relatie tot de veehouderij zoals onder meer een te hoge belasting met geur en/of fijnstof. 

Op basis van een analyse heeft de gemeente voorgesteld om vooralsnog drie urgentiegebieden aan te wijzen:  “Urgentiegebied Reusel-Zuid”, “Urgentiegebied Reusel-Hooge Mierde” en “Urgentiegebied Hulsel”.

In de raadsvergadering van 23 september 2014 zal uiteindelijk het concept raadsvoorstel aan de raad worden voorgelegd

Vijf externe partijen maakte deze avond  gebruik van de inspraak waarna beraadslagingen werden gehouden door de raadsleden (1 e en 2 e termijn).

De vijf partijen waren dhr Vermeulen(Stichting Groen Kempenland), dhr Meulenbroeks (ZLTO), dhr Boemaars (dorpsraad Hulsel) dhr Lemmens (WZW commisie) en de heer v Limpt (werkgroep jongeren)

Natuurlijk zijn er bij zo'n enorme gevoelige kwestie voor- en tegenstanders.

Tijdens de werkbijeenkomst werd de reactie aan de raad van dhr van Limpt beantwoord met een luid applaus.

Hij riep de raad op om het toekomstperspectief van jonge agrariërs niet uit het oog te verliezen en riep de jonge agrariërs in de zaal even te gaan staan. Ruime veertig jongeren beantwoorden deze oproep.

Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.