Hulsel omarmt tariefzak tijdens afvalproef om hoeveelheid restafval te verminderen

foto: verantwoordelijk wethouder Cees vd Ven tijdens de commissievergadering

Dinsdag 16 september werd tijdens de commissievergadering ruimte de conclusie getrokken dat de in Hulsel gehouden afvalproef voor het terugdringen van restafval geslaagd genoemd mag worden. Wethouder vd Ven krijgt van de aanwezige commissie- en raadsleden (5 personen) de opdracht om dit in heel de gemeente Reusel-De Mierden per 1-1-2015 uit te gaan rollen.

De commissievergadering die in 't Drieske in Hulsel werd gehouden kende geen spectaculaire opkomst, noch van commissie- en raadsleden (vijf personen) noch van toehoorders (10 personen).

Het werd ook een avond van heel veel cijfertjes die gedurende ruim een uur via een beamer werden gepresenteerd door het adviesbureau: Onsburo uit Valkenswaard (Pieter en Sandra) en Mieke namens de Klankbordgroep.

Uit het onderzoek van de deelnemers bleek 80% van de Hulselnaren tevreden over deze manier van afval scheiden. Het restafval met een tariefzak(voorheen grijze kliko) blijkt in Hulsel gereduceerd te zijn tot 15 kg op jaarbasis.

Kortom het advies aan wethouder vd Ven:

-uitrollen tariefzak van 30 liter(prijs 1,50 in Hulselproef) in alle kernen van Reusel-De Mierden ter vervanging van de grijze kliko(140 liter)

-De groene kliko blijft voor GFT afval

-Plastic toevoegen aan de zak Blikken en Drankkartonnen (PMD)

-actie inzetten voor "De verborgen stroom" afval. (=Afval wat onder geen enkele categorie valt en waarvoor men eigenlijk naar de milieustraat zou moeten rijden bv gebroken stenen kopjes of bv een setje ruitenwissers die je vervangen hebt.)

foto: Wat zit er nou allemaal in een grijze container wat er niet in thuishoort 

Wethouder vd Ven gaf in zijn laatste reactie aan dat hij mogelijkheden ziet om ook de verborgen stroom aan te pakken door bv te kijken of er na inzameling van deze stroom een mogelijkheid is om werknemers van WVK een rol te laten vervullen voor het sorteren van deze verborgen stroom.

Dit jaar zal er raadsvoorstel komen voor de nieuwe wijze van het scheiden van afval in alle kernen van Reusel-De Mierden

foto: overzichtsfoto aanwezigen commissievergadering in Hulsel

Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.