Raadsvoorstel aanwijzen urgentiegebieden door aangenomen amendement uitgesteld

Het raadsvoorstel tot het voordragen van de urgentiegebieden aan de provincie is tijdens de raadsvergadering van 23 september 2014 door een amendement van het CDA en Samenwerking uitgesteld.

Een urgentiegebied is een gebied met een overbelaste situatie in relatie tot de veehouderij zoals onder meer een te hoge belasting met geur en/of fijnstof. 

In dit amendement, wat aangenomen werd met 10 stemmen voor en 5 stemmen tegen, werd voorgesteld te besluiten om het voorstel enkele maanden uit te stellen om gemeente en externe partijen gelegenheid te geven in dialoog met elkaar te spreken over de begrenzing van de aan te wijzen urgentiegebieden.

Tevens werd het college opgedragen om eerst in samenwerking met de partijen tot een plan van aanpak te komen waarna de voordracht tot aanwijzing van urgentiegebieden in de raadsvergadering van 16 december 2014 plaats kan vinden.

Een tweede amendement ingediend door de VVD met nog de toevoeging het voorbereidingsbesluit t.a.v het buitengebied van Reusel-De Mierden in te trekken zodat positieve ontwikkelingen weer mogelijk zijn, werd met 3 stemmen voor en 12 stemmen tegen afgewezen.

Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.