Vrij liggend fietspad Sleutelstraat-Weijereind onbespreekbaar

foto: een beeld van de huidige situatie. 

Dinsdag 14 oktober 2014 werd tijdens de commissievergadering Ruimte het raadsvoorstel reconstructie Sleutelstraat-Weijereind besproken. Het onveilige tracé speelt al jaren in het Reuselse en is zelfs al eens van tafel geschoven door bezuinigingsperikelen

Er ligt nu een voorstel wat luidt:

Over te gaan tot reconstructie van Sleutelstraat en Weijereind tot een weg van 6.0 meter breed met fietsstroken in rood asfalt en herinrichting van de aansluitingen in rood asfalt en herinrichting van de aansluitingen op de Hamelendijk en Postelsedijk.Met een uiteindelijke rijbaanbreedte van 5.10 mtr blijkt dit tijdens de variantenstudie (december 2013) de meeste overeenkomsten te hebben met variant 3.

foto gemeente Reusel-De Mierden. de weg zal worden ingericht conform onderstaand referentiebeeld.

 

Er waren  twee insprekers Dhr. v Kuyk (buurtvereniging Zuiderburen) en Mw. van Herk als bewoonster van de Sleutelstraat. Voor beiden was een reconstructie met een vrij liggend fietspad een MUST en ook waren ze het er beiden over eens dat de telling van het aantal fietsers over deze weg geen zin heeft op een regenachtige twintigste januari van dit jaar(2014).

De teller bleef toen ook maar op enkele tientallen fietsers steken. "Geen reden om dan te denken aan een vrij liggend fietspad" aldus projectleider Stijn van Rijen  van de gemeente. Van KuyK verweerde zich in zijn betoog: “ik pak bij slecht weer ook mijn auto om niet nat op de plaats van bestemming aan te komen. Dat is op deze teldag ook gebeurd met de velen leerlingen die dagelijks vanuit het buitengebied naar school fietsen. Zij zijn op deze dag ook met de auto naar school gebracht om niet heel de dag met een nat pak op school te zitten.

Concrete cijfers over het precieze aantal fietsers kwamen ook niet op tafel en er werd vanuit de politiek zelfs geopperd om een hertelling te doen maar zover wilde men uiteindelijk ook niet gaan.

Dat de aanwonenden pas op 10 oktober 2014 schriftelijk informatie kregen over de behandeling van het voorgenomen raadsvoorstel (14 oktober) viel bij diverse raads- en commissieleden ook niet goed. Wethouder v.d. Ven betreurde dat maar er was toch wat meer tijd nodig om een brief voor de aanwonenden samen te stellen.

Met een investeringsbedrag van 1.050.000 euro blijkt deze variant 3 toch wel ineens een paar ton goedkoper uit te vallen en zou het de uitgewerkte variant zijn die in de raadsvergadering van januari 2014 door de VVD werd aangedragen aldus wethouder v.d. Ven. Echter Toine Hendrikx van de VVD sprak dit tegen omdat de VVD variant WEL een vrij liggend fietspad zou hebben. Wethouder v.d. Ven haalt hierbij zijn schouders op en vervolgt dat de paar ton een voorschot op een bezuiniging is.

Voor de beiden oppositiepartijen VVD en PvdA hoort dit voorstel dan gewoon ook in de begrotingsvergadering in November thuis.

Samenwerking en CDA willen het voorstel toch op dinsdag 28 oktober op de agenda van de raadsvergadering terug zien maar wel zal dan ook beter inzichtelijk moeten zijn hoe de brij van cijfers in het voorstel nu eigenlijk is opgebouwd waar eigenlijk alle fracties over struikelde. Het college beloofde in ieder geval een overzichtelijk kosten(cijfer)plaatje na te sturen.

Terwijl deze voorgestelde variant in de varianten studie als minder veilig werd betiteld wordt in het huidige voorstel gesteld dat het onveiligheidsrisico wel aanvaardbaar is. Er komen in ieder geval op deze 60 kilometer weg diverse snelheid remmers zoals visuele versmallingen en kruispunten met zogenaamde punaises aldus van Rijen, die onveiligheid verkleinen.

Als het raadsvoorstel over twee weken wordt goedgekeurd zal in het eerste kwartaal van 2015 gestart kunnen worden met het rooien van de oude populieren op het Weijereind.

Met deze variant zijn ook geen grondaankopen nodig waardoor de vaart er wel in blijft.

De raad lijkt toch ook een beetje met de rug tegen de muur te staan. Als het voorstel namelijk niet aangenomen zou worden moeten er direct reparatiewerkzaamheden plaats vinden wat weer een extra kostenpost betekend en de financiële situatie van de gemeente is al zo nijpend.

De toezegging dat deze variant in de toekomst (in financieel betere tijden) altijd nog eens uitgebreid kan worden met een vrij liggend fietspad klinkt bij diverse commissieleden als muziek in de oren. Of het de aanwonenden geen worst voorhouden is zal over jaren blijken.

Voor de VVD zijn de muziek klanken alleen maar valse noten gezien de uitspraak van Toine Hendrikx tijdens de commissievergadering: citaat “Dit raadsvoorstel rammelt van alle kanten”

Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.