Akkoord voor reconstructie Sleutelstraat Weijereind.

foto gemeente Reusel-De Mierden. De weg zal worden ingericht conform bovenstaand referentiebeeld.

Dinsdag 28 oktober 2014 werd in de raadsvergadering het raadsvoorstel om over te gaan tot reconstructie van het traject Sleutelstraat-Weijereind tot een weg van 6.0 meter breed met fietsstroken in rood asfalt en herinrichting van de aansluitingen op de Hamelendijk en Postelsedijk aangenomen met 11 stemmen voor en 2 tegen stemmen. (afwezig Dhr. v Limpt(CDA) en Dhr. Simons PvdA).

De beide oppositiepartijen VVD en PvdA kwamen met een krachtig pleidooi om de raadsleden te overtuigen dat er geluisterd moest worden naar het maatschappelijk draagvlak bij de aanwonenden voor een weg met vrij liggend fietspad. Ze kwamen daarbij ook tot een gezamenlijk amendement om bij de begrotingsvergadering over twee weken constructies toe te passen waaruit het tekort voor een vrij liggend fietspad zou kunnen worden gegenereerd.

Echter dit amendement strandde met 4 stemmen voor en 9 stemmen tegen.

Samenwerking kwam met een amendement om aan het raadsvoorstel toe te voegen op de vier tussenliggende T-aansluitingen verhoogde kruisingsvlakken aan te leggen.

Wethouder vd Ven ontraadde dit amendement omdat hij samen met de omwonenden in overleg wil gaan hoe ze de verdere invulling van snelheid remmers uitgevoerd willen zien.

De coalitie partijen CDA en Samenwerking gaven bij de stemronde van het voorstel wel met een stemverklaring aan dat als er in de toekomst financiŽle middelen gevonden worden om nog een vrij liggend fietspad te kunnen realiseren zij hier beiden voorstander van zijn.

Toine Hendrikx (VVD) kwam met de stemverklaring om Voor het raadsvoorstel te stemmen omdat ze geen vertraging met de aanleg van de weg willen.

VVD raadslid Jozef vd Voort en PvdA fractievoorzitter Fiona Bijl stemde tegen.

Vanaf april 2015 zal worden gestart met de reconstructie

 

Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.