Uitvoering Wet koopkrachttegemoetkoming bij ISD de Kempen

De gemeente Reusel-De Mierden heeft het budget van de uitvoering van de Wet Koopkrachttegemoetkoming overgedragen aan ISD de Kempen.

De wet die recent is aangenomen door de eerste kamer is voor inwoners met lage inkomens die door maatregelen meer worden getroffen dan hogere inkomens.

Maatregelen zoals bv beperking zorgtoeslag, bevriezing van bedragen in het kindgebonden budget en kinderbijslag en het afschaffen van de tegemoetkoming CER (compensatie eigen risico) en Wtcg (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten). 

Omdat de uitvoering dit jaar nog moet worden uitbetaald, zal de goedkeuring voor de uitvoering door ISD de Kempen van de raad achteraf in december plaats gaan vinden.

Meer informatie zal op korte termijn terug te lezen zijn in d'n Uitkijk.

meer informatie over de wet klik hier

Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.