Mogelijk realisering 28 plaatsen voor intramurale Zorg(Verpleeghuis AWBZ) en woonvorm zelfstandig wonen voor 55 plussers in Reusel

foto: De St Jozefschool (l) en Gemeentehuis

Het zorgkantoor Zuid-Oost Brabant heeft de realisering van 28 plaatsen voor intramurale zorg voor Reusel gereserveerd.  Dat blijkt uit informatie van de gemeente.

Er zal daarvoor een onderzoek worden gestart waar het College van B&W aan meewerkt voor de realisatie van wonen en zorg in het gebied ten zuiden van de Wilhelminalaan. Het gebied dat wordt onderzocht is gelegen tussen de Wilhelminalaan, Groeneweg, Marialaan en Kruisstraat alsmede het Busseltje.

Daarvoor heeft de gemeente een intentieovereenkomst afgesloten met RSZK, Wooninc. en Woningstichting de Zaligheden. Het zorgkantoor Zuid-Oost Brabant heeft aangegeven de ontwikkeling van de 28 plaatsen te ondersteunen.

Wooninc Plus concept

Woninc., een woningcooperatie (9000 huurders) die nu al actief is in Eindhoven, Geldrop, Best, Oirschot en Waalre, wil gaan fuseren met woningstichting de Kempen.

Wooninc. wil in Reusel het "Wooninc. Plus concept" gaan realiseren. Dit is een woonvorm van zelfstandig wonen voor mensen vanaf 55 jaar van alle inkomensgroepen.

De nadruk daarbij ligt op ontmoeten en activiteiten op sociaal cultureel gebied wat mede mogelijke wordt gemaakt door vrijwilligers. Eind van het jaar

Het streven is om de resultaten van het onderzoek naar de mogelijkheden van Wonen, zorg en andere voorzieningen te combineren in het gebied ten zuiden van de Wilhelminalaan, eind van het jaar leggen aan hun besturen en medezeggenschapsraden.

St. Jozefschool

Door het onderzoek wat gestart gaat worden heeft het College besloten het bod dat eerder is uitgebracht op de St.Jozefschool in te trekken. Het college had namelijk in eerder stadium besloten de school en het oude gemeentehuis  te willen verkopen. Omdat deze beide gemeentelijke panden onderdeel uitmaken van het gemarkeerde gebied staan eventuele verkopen "on Hold" of in het Reusels: in de wachtstand.

Over de toekomst van het oude gemeentehuis is de gemeente duidelijk. Deze locatie wordt hoe dan ook op termijn verkocht om invulling te geven aan de centrumvisie. De huidige gebruikers van deze locatie zijn hiervan op de hoogte gebracht.
 

Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.