Drukke bijeenkomst  "veranderingen in de Zorg in 2015" in Hulsel

foto: grote opkomst in 't Drieske

Donderdag 13 november 2014 organiseerde de werkgroepen Zorg & Welzijn van de kernen Hooge Mierde, Hulsel en Lage Mierde een informatiebijeenkomst over veranderingen in de zorg

In 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor een aantal zorgtaken; dit heeft een aantal veranderingen op het gebied van de Wmo, de Jeugdhulp en de Participatiewet tot gevolg. De werkgroepen en wethouder Toon Antonis lichten deze veranderingen op deze avond toe.

Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.