Cameratoezicht gebied rondom Gemeentehuis gerealiseerd

foto: cameratoezicht gemeentehuis

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden heeft besloten camera's te plaatsen op de locaties Kerkplein en Wilhelminalaan, om het gebied rondom het gemeentehuis te kunnen observeren. Tevens is het privacyreglement cameratoezicht gemeente Reusel-De Mierden vastgesteld.

Na een dreigingsinventarisatie (DI) door de officier van justitie en politie, naar aanleiding van de bedreigingen die op 11 april 2014 naar de gemeente zijn geuit betrekking hebbende op het gemeentehuis (zie link klik hier), heeft het college hier toe besloten. Naast het camerasysteem bestaande uit diverse camera's zijn ook nog andere maatregelen getroffen.

De camera's die inmiddels al operationeel zijn brengen alleen het gebied direct rondom het gemeentehuis in beeld. Andere delen van het gebied zoals uitgaansleven worden niet (deels) in beeld gebracht.

Eerder werd ook al besloten de legoblokken die als barricade om het gemeentehuis kwamen te liggen niet te verwijderen.

Ondanks deze voorzorgsmaatregelen zijn er ook nu geen aanwijzingen dat er iets gaat gebeuren.

 

Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.