Start gemaakt met speel- en ontmoetingsplek De Kuil/de Reep(plan Molen Akkers

foto: de eerste stappen op de Stapstammen

Op vrijdag 28 november 2014 zijn op het veldje aan De Kuil/Reep, in het plan Molen Akkers, de eerste elementen speelaanleidingen gerealiseerd.

Het zijn de eerste stappen die uiteindelijk moeten leiden tot een fraaie speel- en ontmoetingsplaats. Het initiatief komt van de bewoners die de handen ineen hebben geslagen om samen met een werkgroep van buurtvereniging de Beumo een plan in te dienen bij de Gemeente. Het burgeriniatief werd door de gemeente gesteund.

Met financieŽle steun van lokale ondernemers, Jantje Beton en Kern met Pit kan de droom van de buurt in vervulling gaan en zijn afgelopen week de eerste natuurlijke elementen geplaatst die de kinderen zullen gaan uitnodiggen om eigen fantasie te gebruiken tijdens het spelen. Kern met Pit is een initiatief van Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) en heeft als doelstelling het leveren van een bijdrage aan de verbetering van de leefomgeving.

Inmiddels zijn de Stapstammen, de Boekenboom en Speelboom geplaatst.

foto: op de voorgrond de boekenboom

    Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.