College besluit na nieuw natuuronderzoek Windmolenpark dat omgevingsvergunning in stand blijft

Het college van de gemeente Reusel-De Mierden heeft besloten het besluit tot het verstrekken van de omgevingsvergunning voor het windmolenpark Laarakkerdijk met aanvulling van motivering in stand te laten.

In november bracht de (onafhankelijke) bezwarencommissie het advies uit aan het college om twee bezwaarmakers niet-ontvankelijk te verklaren en de zeven overige bezwaarmakers gegrond te verklaren omdat onvoldoende onderzoek is gedaan op de effecten van het in BelgiŽ gelegen Natura 2000-gebied.

Op 5 december 2014 heeft Bureau Waardenburg bv een update van het rapport uit 2008 uitgebracht aangevuld met nieuwe inzichten over Natura 2000-gebieden.

Met dit conclusies van dit rapport over de effecten van de windmolens op het op 250 meter van het projectgebied in BelgiŽ gelegen Natura 2000-gebied heeft het college besloten de verstrekking van de omgevingsvergunning gewoon in stand te laten en de bezwaren in tegenstelling tot het advies van de bezwarencommissie ongegrond te verklaren.

Tegen de besluiten kan gedurende 6 weken beroep worden ingesteld bij de rechtbank.

  Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.