Reusel-De Mierden met nieuw tijdelijk managementteam

foto: Gemeentesecretaris Doeven wordt tijdens zijn afwezigheid tijdelijk waargenomen door Dhr Sanders

Het college van Burgemeester en Wethouders van gemeente Reusel-De Mierden heeft vandaag besloten om tijdens de afwezigheid van gemeentesecretaris M. Doeven, de functie van gemeentesecretaris tijdelijk te laten waarnemen door dhr. J. Sanders (voormalig afdelingshoofd Ontwikkeling & Dienstverlening/loco-secretaris). Voorafgaand aan dit besluit heeft er een periode plaatsgevonden waarin sterk is gekeken naar de behoeftes binnen de organisatie.

Naast de tijdelijke aanstelling van dhr. J. Sanders, ontstond ook een verandering binnen het managementteam. Deze tijdelijke veranderingen gaan per 4 februari 2015 in en betekenen het volgende:


- de heer J. Sanders gaat vanuit afdelingshoofd Ontwikkeling & Dienstverlening naar de functie van waarnemend gemeentesecretaris;


- mevrouw N. Villevoye gaat vanuit co÷rdinator Ontwikkeling & Dienstverlening naar de functie van waarnemend afdelingshoofd Ontwikkeling & Dienstverlening;


- mevrouw T. Thijs gaat vanuit co÷rdinator Interne Dienstverlening naar de onlangs vacant gekomen functie van waarnemend afdelingshoofd Bedrijfsvoering.


Het bestuur van gemeente Reusel-De Mierden vindt het belangrijk dat medewerkers binnen de eigen organisatie, bij gebleken deskundigheid, de kans krijgen om door te kunnen groeien. Dit feit in gedachten en na overleg met de OR zijn daarom de eerder genoemde stappen gezet.

  Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.