Reusel Sport klopt bij gemeente aan voor 900.000,00 zijnde kosten aanleg twee kunstgrasvelden

foto: geen rozegeur bij gemeente Reusel-De Mierden

Op 4 februari 2015 heeft Reusel Sport schriftelijk bij de Gemeenten een verzoek ingediend voor de aanleg van twee kunstgrasvelden

In de onderbouwing komt o.a. naar voren dat 50% van het jaar de voetbalvereniging met bijna 800 leden geen gebruik kan maken van de velden.

Ondanks de verhoging van de huur van het sportpark van 300% in de laatste 10 jaar, is de kwaliteit van de velden ook drastische achteruit gegaan blijkt uit het schrijven van de voorzitter van Reusel Sport.

Daarom is de vereniging onvoldoende in staat om het aantal voetbalmomenten op een redelijk peil te houden. Desgevraagd komt de kostenraming voor de aanleg van twee kunstgrasvelden op 900.000,00 aldus voorzitter Hermans. 

   Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.