Bijeenkomst Leergeld "nu meedoen is straks meetellen!"

Stichting Leergeld Veldhoven en de Kempen houdt 17 maart in Bladel een informatieve bijeenkomst. Eerste doel daarvan is om te laten zien op welke wijze Leergeld jeugdigen tussen 4 en 18 jaar uit gezinnen met financiële problemen ondersteunt. Tweede doel is aan te geven op welke wijze betrokkenen Leergeld bij deze taak kunnen helpen.

Voor deze bijeenkomst zijn B&W colleges, raadsleden, burgerleden, gemeenteambtenaren, welzijnsorganisaties en schooldirecties uit het zorggebied uitgenodigd. Ook sponsoren, bedrijven en andere betrokken organisaties krijgen een uitnodiging

Tijdens de avond wordt aan de hand van de praktijk uitgelegd hoe Stichting Leergeld erin slaagt om vele jeugdigen uit het zorggebied toch “mee te laten doen”  in deze maatschappij. Het is voor een aantal gezinnen, door gebrek aan geld, vaak moeilijk om de schoolreis, een bibliotheekpas of het lidmaatschap van een club te betalen. Jeugdigen vallen vaak toch buiten de boot doordat ze  niet “ mee kunnen doen”  en raken makkelijk in een sociaal isolement. Leergeld probeert dit te voorkomen.

In het programma is naast uitleg ook ruimte voor  de presentatie van verschillende casussen en voor discussie.

Meer informatie geven bestuursleden Mw. L. Lavrijssen,  l.lavrijssen@leergeldveldhovendekempen.nl  of de heer M de Beer m.debeer@leergeldveldhovendekempen.nl

De aanvang van het programma is om 19.30 uur en wordt rond 21.30 afgesloten.

Locatie: Auditorium van Rabobank de Kempen, Markt 7 te Bladel

   Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.