Kunstgrasvelden Rosolo weer stap(je) dichterbij

foto: het vaandelteam van Rosolo tijdens een time-out (archieffoto 2015 )

Korfbalvereniging Rosolo uit Reusel lijkt weer stap(je) dichterbij te zijn voor de aanleg van twee kunstgrasvelden.

Al jaren (vanaf 2012) zijn de Gemeente, Stibex en Rosolo in gesprek voor de aanleg van twee kunstgrasvelden in ruil voor vijf natuurgrasvelden.

Het standpunt van de Gemeente is echter mee te willen werken aan het plan onder voorwaarden dat de aanleg budgettair neutraal kan worden uitgevoerd.

Na veel rekenwerk werd in 2013 een verzoek gedaan door Rosolo waaruit zou blijken dat het een financieel voordeel voor de gemeente zou gaan opleveren. Later bleek dat dat de toekomstige lasten voor de gemeente toch hoger waren en alleen als Rosolo alle meerkosten voor haar rekening zou nemen, er sprake zou zijn van een budgettair neutrale plaatje voor de Gemeente.

Dit laatste is voor Rosolo niet haalbaar.

Met de wetenschap dat in 2014 de Nederlandse Korfbalbond de afmetingen van de velden heeft verkleind is er besloten om de Gemeenteraad te laten beslissen of er wel of geen financiŽle middelen beschikbaar kunnen worden gesteld voor de aanleg van twee kunstgrasvelden.

Op dinsdag 9 juni 2015 zal een voorstel worden behandeld in de commissievergadering inwoners, waarna twee weken later, op 23 juni, het definitieve raadsvoorstel zal worden voorgelegd aan de Gemeenteraad tijdens de raadsvergadering.

Als de raad instemt en krediet beschikbaar stelt voor de investering kunnen de velden op zijn vroegst komend winterseizoen worden aangelegd.

 Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.