CC de Kei voldoet weer aan veiligheidseisen

foto(96 dpi): NV Wotje Neel in 2012 voor de Kei (50 jaar de Kei)

De gebruiksbeperking met betrekking tot de eerste verdieping en de kelder van Cultureel Centrum De Kei in Reusel, is vandaag (18-5) opgeheven. Dat betekent dat het gebouw weer volledig gebruikt kan worden.

Eerder bleek uit inspectie van Veiligheidsregio Brabant Zuidoost dat deze verdiepingen niet voldeden aan een aantal brandveiligheidseisen, waarna burgemeester Tuerlings besloot ze tijdelijk per 2 april 2015 te sluiten.

 Inmiddels zijn er een aantal brandveiligheidsmaatregelen genomen, zoals het in gebruik nemen van een nieuwe brandmeldingsinstallatie en ontruimingsinstallatie en is onderhoud gepleegd aan nood- en transparantverlichting.

Deze, en een aantal andere maatregelen zijn opnieuw getoetst door Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Conclusie is dat het pand weer voldoet aan alle veiligheidseisen die het Bouwbesluit 2012 voorschrijft.

 

 Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.