Wat wordt de ruimtelijk koers van Reusel-De Mierden voor de komende 10 jaar?

foto: de aanwezigen

Op maandag 18 mei 2015 werd in het gemeentehuis de concept-structuurvisie met de inwoners gedeeld

De laatste structuurvisie dateert al van 2004 en was hoog nodig aan vernieuwing toe. Na de vier meedenkavonden in elke kern van de gemeente eind 2014, gesprekken met gemeenteraad, buurgemeenten en andere belanghebbenden, is er een concept-structuurvisie gemaakt.

Deze visie werd op deze avond mondeling toegelicht waarna de aanwezigen uitgebreid de gelegenheid kregen tot het stellen van vragen en of deze visie nu de ruimtelijke koers bevat voor Reusel-De Mierden voor de komende 10 jaar.

De belangstelling voor deze bijeenkomst was niet erg groot maar de input was derhalve uitermate groot. Na het zomerreces zal de nieuwe aangepaste structuurvisie in elke kern nog aan de inwoners worden voorgelegd. De verwachting bestaat dat eind 2015 de definitieve structuurvisie zal worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

De concept structuurvisie en analyseboek kunt u hier doornemen/downloaden   klik hier

 

 Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.