Gemeente gaat aan de slag met schrijven beleid leefbaarheid

foto: overleg in groepjes

Op woensdag 3 juni 2015 werd in de Kei in Reusel een avond georganiseerd voor de inwoners van Reusel om mee te denken over de toekomst met betrekking tot de
leefbaarheid. Er zal door de vele veranderingen een beleid worden
gemaakt dat betrekking heeft op de leefbaarheid.

In elke kern zijn daarom bijeenkomsten geweest om te horen wat inwoners belangrijk vinden/nodig hebben.

Na een korte introductie werden de ruim 30 aanwezigen in 4 groepen verdeeld en
kregen ze de opdracht om de vijf onderstaande vragen (waar staan we nu)  met zoveel mogelijk antwoorden te voorzien.

1.Wat gaat er goed /beter
2.Wat gaat er nog niet goed
3.Waar moeten we afscheid van nemen
4.Waar blijven we trouw aan
5.Wat is ondergewaardeert /onderbelicht

De resultaten werden na afloop per groep doorgenomen

Hierna werden onderstaande vijf belangrijke zaken die elk op een groot vel papier stonden in de zaal verspreid. Alle aanwezigen mochten hier hun mening over geven en daarbij ook aangeven wat ze daarbij zelf zouden kunnen toevoegen om dit positief te bevorderen
 
1.Gezond en talentvol opgroeien
2.Arbeid als medicijn
3.Gezond bezig
4.Samen in het dorp
5.Langer thuis

Ook deze rond werd na afloop per vraag geŽvalueerd.

Snel werd duidelijk dat het een vruchbare avond was geweest waarbij tot slot nog het verzoek kwam om in een volgende bijeenkomst aanwezigen de kans te bieden dieper op een thema in te gaan.


 

 

 Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.