Raad lijkt geen trek te hebben bij te dragen tot financiering twee kunstgrasvelden Rosolo.

foto: archiefbeeld van een thuiswedstrijd

Op dinsdag 9 juni 2015 werd  tijdens de commissievergadering  inwoners van de gemeente Reusel-De Mierden het raadsvoorstel inzake het beschikbaar stellen van maximaal 3800,00 per jaar voor de financiering van twee kunstgrasvelden voor korfbalvereniging Rosolo voorgelegd aan de commissieleden

Al snel bleek dat alle partijen weinig trek hebben om jaarlijks dit bedrag in te gaan zetten ter financiering van deze velden. Het geluid klonk van diverse sprekers om de 370 leden tellende club het bedrag van 3800.00 zelf te zullen moeten gaan dragen, zeker gezien het feit dat het om een jaarlijks terugkerende bijdrage zou gaan.

Na afloop waren de tiental Rosolo aanhangers zichtbaar teleurgesteld in deze "move". Ze zien weinig heil in een positieve afloop over twee weken als het raadsvoorstel aan de raad wordt voorgelegd.

Dat Rosolo volgende seizoen niet op kunstgrasveld gaat spelen is hiermee overigens niet gezegd.

Binnenskamers zal nog worden besproken welke wegen Rosolo nog kan gaan bewandelen als het definitieve voorstel over 14 dagen van tafel zou worden geveegd

 

 Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.