Brandbom vergadering brengt ondernemers en gemeente dichter bij elkaar

foto: gemeentehuis Reusel

Het centrum van Reusel is niks, en wordt niks!'

Deze stelling werd maandagavond 8 juni aan ruim 60 aanwezigen voorgelegd tijdens een avond over de toekomst van het centrum in Reusel.

Het bestuur van de Reuselse Winkeliersvereniging riep in een brandvergadering alle leden, vastgoedeigenaren en gemeenteraadsleden op om te brainstormen over de toekomst van het centrum. De winkeliers zien steeds meer collega’s afhaken en de consumenten het dorp voorbij rijden. Om dit tij te keren is het belangrijk ontwikkelingen te volgen, maar nog beter is ze zelf in gang te zetten. Iedereen was het er over eens: dat moeten  we met z’n allen doen!

Ruim aanbod aan winkels en horeca

Jan Smolders, voorzitter van de winkeliersvereniging, roemde het centrum van Reusel. 'Er is een ruim aanbod van winkels en horeca, er is gratis parkeergelegenheid en de bereikbaarheid is goed. Het Reuselse centrum biedt vele mogelijkheden en kansen, maar we kunnen ons afvragen of we klaar zijn voor de toekomst'. Met de nodige sarcasme vervolgt hij: 'Maar dat dit allemaal niet lukt, is altijd de schuld van een ander: De hoge huren, het niet doorpakken bij de gemeente, de buurman die zijn pand niet schoon houdt,  het ligt natuurlijk nooit aan de winkelier zelf'.

René Coppens vulde het betoog van Jan Smolders aan met recente cijfers en trends met betrekking tot bijvoorbeeld internetaankopen.  Daartegenover  'Mensen willen producten zien, voelen, proeven en ruiken. Mensen willen samenkomen en zoeken gezelligheid; dáár moet op in worden gezet in een centrum.'

 Maar wie moet nu wat doen?

De ruim 60 aanwezigen hebben zich over deze vraag gebogen. ‘Sfeer, beleving, schoon, veilig’, begrippen die als een rode draad door de avond liepen. Met betrekking tot parkeren en handhaving van detailhandel buiten het winkelgebied, werd een duidelijk opdracht bij de gemeente neergelegd.

Maar ook de winkeliers zelf benadrukken dat zij een belangrijke taak hebben. Het motto moet worden ‘eenmaal in Reusel, dan in Reusel blijven’. Opgeroepen werd tot het maken van gezamenlijke acties en  promoties, maar ook het zijn van een ware ambassadeur voor je dorp en collega winkeliers.

'Er liggen zoveel mogelijkheden, maar die moeten we wel benutten.'

Kritische opmerkingen werden gemaakt over de betrokkenheid van de vastgoedeigenaren, die helaas mondjesmaat aanwezig waren. Ook zij hebben knoppen in handen om leegstand te voorkomen of startende ondernemers aantrekkelijke prijzen te bieden. Aan de gemeente werd gevraagd zich in te spannen om contacten te leggen met de vastgoedeigenaren om samen om tafel te gaan.

 Samenwerken

Ondernemers, projectontwikkelaars, gemeente, horeca, recreatie; iedereen moet hetzelfde doel voor ogen hebben en de insteek hebben tot een goed resultaat te willen komen. Dat is wat iedereen tijdens de avond uitsprak. Om direct daad bij het woord te voegen, vroeg Rene Coppens wie zich nu ook daadwerkelijk wilde aanmelden om een vervolg te geven aan deze positieve avond. Zonder enige twijfel staken 15 aanwezigen hun hand op.   

 
 
 Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.