Rosolo schrapt één kunstgrasveld van verlanglijstje

foto: Archiefbeeld van een thuiswedstrijd

Op dinsdag 23 juni 2015 werd tijdens de raadsvergadering het raadsvoorstel behandelt voor de aanleg van twee kunstgasvelden ten bedrage van € 3800,00 per jaar voor korfbalvereniging Rosolo.

Alvorens de partijen hier over in discussie gingen gaf wethouder Antonis aan dat na de commissievergadering van 9 juni er nog contact is geweest met Rosolo. Zij hebben aangegeven dat ze het huidige voorstel voor twee kunstgrasvelden willen terugbrengen naar één veld omdat tijdens de commissievergadering al het "geluid" klonk dat de raad hier niet mee in zou gaan stemmen. Het voorstel werd vanavond uiteindelijk toch ter stemming gebracht en werd met 13 stemmen tegen en 0 stemmen voor verworpen. 

Er zal vanuit het college nu getracht worden om een nieuw zorgvuldig raadsvoorstel(voor één kunstgrasveld), wat budgettair neutraal zal moeten zijn, in de volgende raadsvergadering aan de raad voor te leggen.

Er werd daarbij vanuit de raad nog de nadruk gelegd om een zorgvuldig voorstel omdat er in de toekomst meer aanvragen van kunstgrasvelden kunnen worden verwacht.

  
 Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.