Schoon water lessen op Pius-X college in Bladel (persbericht schoon water voor brabant)

 Het project Schoon Water voor Brabant is een stimuleringsproject om het grond- en oppervlaktewater schoon te houden; vrij van bestrijdingsmiddelen. Dit jaar geeft Schoon Water voor Brabant in opdracht van de provincie en drinkwaterbedrijf Brabant Water maar liefst 50 gastlessen op basis- en middelbare scholen. Deze scholen liggen in of nabij (zeer) kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden. Zo werden er op 24 juni ook enkele lessen gegeven aan de 2 VMBO theoretisch (mavo) leerlingen van het Pius X college in Bladel.

Schoon water is niet vanzelfsprekend en van groot belang voor de toekomst. Tijdens de les werd de leerlingen duidelijk gemaakt hoe drinkwater gezuiverd wordt voordat het bij ons uit de kraan komt. Ook hoe vervolgens het afvalwater schoon wordt gemaakt voordat het geloosd wordt op het oppervlaktewater.

De leerlingen hebben in de les gewerkt aan oplossingen om het grondwater en dus drinkwater te beschermen. Samenwerking staat daarbij voorop. Bewoners, agrariërs, gemeenten en bedrijven hebben allemaal een verantwoordelijkheid voor schoon oppervlakte- en grondwater. Schoon Water probeert deze partijen te stimuleren om minder, of geen bestrijdingsmiddelen meer te gebruiken in de tuin, gewassen, openbaar groen en op verhardingen. Anders denken en innovatieve technieken staan hierbij centraal. De les werd met opdrachten, films en praktische tips en trucs gegeven door DLV Plant Bert Aasman die dagelijks de boeren helpt om Schoon Water aanpak te realiseren.

Peer van Beers akkerbouwer en loonwerker was er met zijn veldspuit waarop veel nieuwe snufjes te zien zijn. Zoals GPS sturen, driftarme doppen en computergestuurd dosering. Peter heeft een reductie van emissie bereikt van 95% ten opzichte van vroeger. Docent Marcel van Aspert was te spreken over de lessen. Iedereen mocht even op de moderne veldspuit die duurder is dan een huis.

Chemievrij, ook in de tuin

Door leerlingen bewust te maken van het belang van schoon grond- en oppervlaktewater wil Schoon Water voor Brabant bijdragen aan het terugdringen van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door consumenten. Tijdens de les was er een Schoon Water quiz waar de beste een blikje drinken kreeg.

Leerlingen kwamen met allerlei chemievrije oplossingen: ”slakken vangen met bier of melk in een bekertje”. Hele simpele oplossingen leveren al een bijdrage aan Schoon Water! Aan het eind van de les kregen de leerlingen een flyer met chemievrije tuintips mee naar huis. Deze tuintips zijn ook te vinden op http://www.schoon-water.nl/maatregelen/bewoners Ideaal om even door te nemen voordat je in de tuin gaat werken. De leerlingen kunnen het beste chemievrije idee indienen bij Schoon Water en er mooie prijzen mee winnen.

 

 Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.