Persbericht Samenwerking Reusel-De Mierden

foto(archief 2010) Cor van der Heijden

Het bestuur en de fractie van Samenwerking Reusel-De Mierden hebben zich gebogen over de vraag op welke wijze het grote verlies van de onlangs overleden fractievoorzitter Jef van de Voort het best kan worden ondervangen.

Bert van Laarhoven neemt de taak van het fractievoorzitterschap op zich. De fractie draagt aan de gemeenteraad Johan van Dommelen voor als nieuwe voorzittercommissie Inwoners.

Als nieuw raadslid wordt Cor van der Heijden voorgedragen.

Deze was al van 2005 2013 lid van de gemeenteraad in Reusel-De Mierden (en kent dus de klappen van de zweep)
Er is bewust gekozen voor een nieuw
gemeenteraadslid met ervaring omdat op dit moment vier van de zes
gemeenteraadsleden samen nog geen zes jaar raadservaring hebben. Daarnaast zal ,nog intensiever dan voorheen,  een beroep gedaan worden op onze duoleden bij de commissievergaderingen (Simon Dickens en Maarten Maas).


 Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.