Exploitatiekosten Cultuur en ontmoetingscentrum in oude St. Jozefschool onderbrengen rode draad in commissievergadering

foto (96 dpi): Toon Antonis

Dinsdag 8 september 2015 werd tijdens de commissievergadering Inwoners in Reusel-De Mierden het agendapunt besproken, om een voorkeursscenario (2 )uit het haalbaarheidsonderzoek voor het onderbrengen van een cultureel en ontmoetingscentrum in de oude St. Jozefschool verder te laten uitwerken. Hieraan zijn gekoppeld een RSZK vestiging met 28 verpleeghuisbedden en 40 Wooninc Plus appartementen.

Wethouder Antonis gaf bij aanvang een korte samenvatting van de opbouw van het dossier wat heeft geleid tot dit agendapunt. Essentieel is daarbij de centrumvisie waar duidelijk uit naar voren komt  dat Cultuur, Zorg en Wonen bij elkaar in en bij de St. Jozefschool en het aangrenzende grasveld zal moeten worden gestationeerd.

Hierna was er een presentatie van Berend Swinkels van Laride over het gemaakte haalbaarheidsonderzoek met de drie scenario's. Daarna volgde een korte uiteenzetting van architect Reimar van Meding over de mogelijkheden.

 Wil Vosters,secretaris bij Stibex, maakte gebruik van het inspreekrecht.  Hij omschreef dat Stibex, als toekomstige exploitant van de in het scenario genoemde nieuwe cultureel en ontmoetingscentrum, het van wezenlijk belang vind dat er een sluitende exploitatie komt. Hij stelt daarbij dat misschien een vierde scenario, om de huidige Kei in beperkte mate te renoveren, ook mee te nemen. Hij is daarbij erg duidelijk dat Stibex zich zorgen maakt over de financiŽle gevolgen voor Stibex.

Reusel

In de discussie met de commissieleden gaat daarna langszaam een geluid ontstaan dat een financiŽle onderbouwing wie wat straks gaat betalen ontbreekt. Zijn er meer partijen als Wooninc, Stibex en de Gemeente?

De VVD komt al snel tot het sommetje van 5 miljoen euro, terwijl partij  Samenwerking het omschrijft als jaarlijkse kapitaallasten van 320.000 euro en de PvdA daarbij aanvult dat het toch wel erg voorbarig is om nu al te praten over een oplevering van 2018, gaan we niet te snel.

Het CDA kiest duidelijk een iets andere richting: We moeten ons niet de 28 verpleeghuisbedden en 40 seniorenappartementen niet laten ontnemen dus we laten we de voorgestelde strategie volgen en scenario 2 verder laten uitwerken. 

Wethouder Antonis is in zijn slotwoord kort maar krachtig:

"We hebben een duidelijk visie, we moeten daar iets aan doen, dat duurt nu al bijna 10 jaar, als wij nog te lang wachten hoe geloofwaardig zijn wij dan nog als raad. Als we in 2016 tot een besluitvorming gaan komen dan kan ik u ook vertellen wat de exploitatiekosten zijn en kunnen we verenigingen ook bij elkaar houden, waar Stibex ook naar vraagt. Ik ben ervan overtuigd dat als we een goede huiskamer bouwen daar groeit de sociale cohesie en die zullen we in de toekomst kei hard nodig hebben, aldus Antonis.

Op dinsdag 22 september wordt het raadsvoorstel aan de raad voorgelegd.

 Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.