Drukke start inloopmarkt ontwikkelingen Zuidzijde Wilhelminalaan

foto (96 dpi): drukke inloopmarkt

Op dinsdag 22 september vond in het gemeentehuis een vrije inloopmarkt plaats waar informatie werd gegeven door de Gemeente, Wooninc. Stibex en RSZK over de mogelijkheid om 40 seniorenwoningen (Wooninc Plus) en 28 AWBZ verpleegkamers te ontwikkelen met een eventuele verplaatsing  van cc de Kei naar de St Jozefschool.

Raadsvoorstel

De inloop duurt tot 19.30 uut waarna de raad zich in de raadszaal gaat buigen over goedkeuring van een raadsvoorstel om het scenario 2 (een cultureel  en ontmoetingscentrum in de St Jozef School dat passend is bij de maat van Reusel-De Mierden) te bestempelen als voorkeursscenario en dit verder uit te laten werken.

 Deze vergadering is openbaar

 

 Aan bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend.